Blog

Nová výzva programu Inovace

13. dubna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

V průběhu června 2018 by měla být vyhlášena nová výzva programu Inovace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Je tak správný čas si krátce přiblížit základní charakteristiky a náležitosti tohoto programu.Program ...

V návaznosti na náš seminář pořádaný k tématu odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV) ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers (PwC) v Praze přinášíme bližší obsah jednotlivých přednášek. První přednášku o zkušenostech z kontrol finančních ...

Šestá výzva programu DELTA (TAČR)

4. dubna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Dne 6.6.2018 by Technologická agentura České republiky (TAČR) měla vyhlásit a současně pro podávání žádostí otevřít šestou výzvu programu DELTA. Tento program je zaměřen na podporu výzkumných či vývojových projektů. které probíhají ve spolupráci s ...

Rada pro výzkum, vývoj a inovace uspořádala dne 20.3. 2018 konferenční setkání k implementaci nové Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programu účelové podpory. Více informací si můžete přečíst v článku.

Zkušenosti z kontrol finančních úřadů

13. března 2018  ·  Ing. Martin Bednář

V návaznosti na náš seminář pořádaný k tématu odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV) ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers (PwC) v Praze přinášíme bližší obsah jednotlivých přednášek. První přednášku nazvanou Zkušenosti z kontrol ...

Dne 28.1.2018 byla zveřejněna 4. výzva programu Epsilon. V rámci této výzvy mohou být podpořeny projekty výzkumu či vývoje ze široké škály průmyslových odvětví. Žádosti lze podat od 1.3.2018 do 12.4.2018, proces zpracovávání žádosti by tak měl být ...

Čeští vědci na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT implementovali první virtuální simulátor radioterapie v ČR. Více informací si můžete přečíst v článku.

Premiér a předseda vládní rady pro výzkum Andrej Babiš nechá prověřit finanční toky do výzkumu a hospodaření velkých výzkumných center. Více informací si můžete přečíst v článku.

Na jedinečné technologii pro zaostřování značek aut, rozmazaných starých knih a obličejů lidí v davu pracuje brněnský vědec Michal Hradiš s kolegy. Výzkum v této oblasti se především opírá o umělou inteligenci. Více informací si můžete přečíst v ...

Jedna z největších inovativních farmaceutických firem na světě vzdala hledání léku na Alzheimerovu a Parkinsonovu nemoc. Do neúspěšného výzkumu v této oblasti firma Pfizer investovala v posledních letech několik miliard dolarů. Více informací si můžete ...