Blog

Seminář Výzkum a vývoj – novinky a přístup finanční správy

24. ledna 2020  ·  Ing. Martin Bednář

Na konci února pořádáme ve spolupráci se společnostmi Daně a Audit s.r.o. a QCM, s.r.o. seminář Výzkum a vývoj - novinky a přístup finanční správy. Seminář proběhne 26.2.2020 v Brně.V rámci semináře se zaměříme na:aktuální vývoj kontrol správce ...

Nová výzva programu TREND

13. ledna 2020  ·  Ing. Martin Bednář

V roce 2020 Technologická agentura České republiky (TAČR) vypíše druhou výzvu dotačního programu na podporu výzkumu a vývoje TREND. Výzva podprogramu 1 „Technologičtí lídři“ bude otevřena pro příjem žádostí od 27.4. do 17.6. 2020, projekty mohou být ...

Více než sto veřejných a soukromých subjektů z celého hodnotového řetězce plastů podepsalo koncem září deklaraci Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství (Circular Plastics Alliance), která propaguje dobrovolná opatření pro fungující trh Evropské ...

Průmysl 4.0 s sebou nese pro 21. století množství nových technologických i celospolečenských výzev. Jednou z nich jsou pokročilé metody kooperace lidí a strojů. Průmysl 4.0 bude spojen s výraznou proměnou lidské práce a úbytkem pracovních příležitostí v ...

Výzkumné projekty EU získají dodatečných 80 milionů euro

4. prosince 2019  ·  Bc. Iveta Macková

Poslanci Evropského parlamentu ve druhé polovině září schválili dodatečných 100 milionů euro, v přepočtu více než 2,5 miliardy korun, na programy Horizont 2020 a Erasmus +. Po navýšení tedy dosáhne celkový rozpočet na výzkum a mobilitu studentů v roce 2019 ...

Druhá veřejná soutěž v programu TREND, podprogram 2 – Nováčci

29. listopadu 2019  ·  Ing. Martin Bednář

Dne 4.12.2019 se plánuje vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu TREND: podprogram 2 – Nováčci. Tato výzva je zaměřena na podporu podniků, které nerealizují VaV na pravidelné bázi. Konkrétně se jedná o podporu průmyslového výzkumu a ...

Tvorba dotačních projektů patří ke stěžejní činnosti společnosti RESEA. Zaměřujeme se na oblasti podpory všech fází výzkumně vývojového cyklu od počáteční ideje až po uvedení nového produktu na trh. V tomto příspěvku se zaměříme na obecné ...

Virtuální realita se může stát dostupnější

21. listopadu 2019  ·  Ing. Michael Kolařík

Nová technologie představená vědci z Bristolské univerzity může přinést zásadní posun v dostupnosti a kvalitě systémů pro virtuální realitu. Jedná se o cenově dostupný robotický systém pro takzvanou heptatickou odezvu.Heptatická odezva označuje vjemy, ...

Seminář Horizon 2020 pro vědu, výzkum a inovace

16. října 2019  ·  Ing. Martin Bednář

Dne 25.9.2019 jsme v Praze pořádali seminář o fungování rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020. Naše externí poradkyně Ing. Iva Mládenková Ph.D., na začátku semináře vysvětlila rozdíly mezi čerpáním „evropských dotací“ ze ...

Seminář Výzkum a vývoj – novinky a přístup finanční správy

14. září 2019  ·  Ing. Martin Bednář

Na přelomu září a října pořádáme ve spolupráci se společnostmi Daně a Audit s.r.o. a QCM, s.r.o. seminář Výzkum a vývoj - novinky a přístup finanční správy. Seminář pořádáme 24.9.2019 v Praze a 9.10.2019 v Ostravě.V rámci semináře se zaměříme ...