Blog

Trio za námi, TREND před námi

9. dubna 2019  ·  Ing. Martin Bednář

Dnes byly zveřejněny výsledky čtvrté výzvy dotačního programu Trio. Jsme rádi, že jsme v této výzvě (stejně jako v předešlých) opět dokázali uspět a skončili mezi podpořenými projekty. Jako v každé výzvě tohoto programu byla laťka úspěchu vysoko a ...

Nový dotační program TREND potvrzen

30. března 2019  ·  Ing. Martin Bednář

Dne 25.3.2019 vláda schválila znění nového dotačního programu na podporu výzkumu a vývoje TREND. Jedná se o nástupce programu Epsilon, řídicím orgánem zůstává Technologická agentura České republiky (TAČR). Výzva bude otevřena pro příjem žádostí od ...

Změně podmínek pro uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj (VaV), kterou jsme na našem blogu před několika dny avizovali, již nic nebrání, aby vstoupila v účinnost, protože rozsáhlé změny daňového balíčku byly 15. 3. 2019 prezidentem republiky ...

Průběžně jsme Vás připravovali na to, že podmínky odčitatelné položky na výzkum a vývoj budou v roce 2019 změněny. Příslušná novela zákona nyní již prošla schvalovacím procesem a čeká se pouze na podpis prezidenta. Účinná by měla být od dubna ...

Evropské strukturální fondy nejsou jedinou možností jak dosáhnout na evropské dotace. Další příležitostí jsou tzv. komunitární programy, které se od operačních programů z pohledu žadatelů liší v několika ohledech. Zatímco v případě operačních ...

Evropská komise spustila nový portál, který obsahuje přehledy grantů a příležitostí ucházet se o veřejné zakázky. Nový portál je tak jediným místem pro vyhledávání a správu evropských grantů a smluv o veřejných zakázkách pro všechny centrálně ...

V oblasti daňových odpočtů na výzkum a vývoj se toho v posledních dnech děje opravdu hodně. Po přiznání finanční správy k peněžnímu motivování úředníků ke shazování projektů nyní finišuje schvalování novely zákona, která změní podmínky ...

Dne 4.2.2019 zveřejnily Hospodářské noviny rozsáhlou sérii článků (odkazy na dva nejdůležitější zde a zde), v rámci nichž generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová poprvé otevřeně přiznává, že úředníci finančních úřadů byli ...

Podstata práce specialisty technické dokumentace

4. února 2019  ·  Jaroslav Polák

Důležitým předpokladem kvalitního, a tedy při případné kontrole Správcem daně uznatelného výzkumného a vývojového (VaV) projektu v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj dle paragrafu 2 zákona č. 130/2002 Sb. je mimo jiné kvalitně zpracovaná ...

„Vnímající“ umělá pokožka už není fikcí

30. ledna 2019  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Skupina vědců z několika univerzit, podporovaná americkými vědeckými institucemi (National Institute of Health, National Science Foundation) i Ministerstvem energetiky (U.S. Department of Energy), pracuje na vývoji speciálního sensoru schopného imitovat schopnost ...