Blog

Zdravotnictví a VaV

6. března 2017

Českým úspěchem na poli VaV je projekt společnosti Mindpax. Tato firma se soustředí na výzkum v oblasti zdravotnictví. Nedávno vyvinula tzv. "náramek proti depresím", se kterým sklidila úspěch na pražské soutěži start-upů. S tímto výrobkem nyní míří na ...

Odchod z EU v Británii způsobí podle odborníků odliv zahraniční pracovní síly a následné zvýšení nákladů tamějších firem. Více se dozvíte v článku.

Vypadá to, že se v Česku dočkáme nového, významného případu VaV. Tím bude vývoj nového typu vozidla společností Škoda Auto pro koncern VW. Volkswagen plánuje s tímto novým modelem uspět na indickém trhu, kde se mu prozatím příliš nedařilo. Díky této ...

VaV v obuvnictví

17. února 2017

I v takovém oboru, jakým je obuvnictví, se dá dosáhnout velkých úspěchů v oblasti výzkumu a vývoje. Nový počítačový program zmíněný v tomto článku získal patent z USA a je tak dalším úspěchem české vědy.

Příklad nesmyslné administrativní zátěže pracovníků, které může být chápáno jako vytlačování nerezidentních dopravců ve prospěch rezidentních (a tedy porušení jednoho ze základních předpokladů jednotného vnitřního trhu) - ...

Na zajímavý způsob recyklace plastových lahví přišli pracovníci Ústavu chemických procesů Akademie věd. O jejich úspěchu již začíná být slyšet i v zahraničí. V následujícím článku zjistíte víc.

V dubnu roku 2016 byl schválen usnesením vlády ČR nový program ZÉTA . Tento program se zabývá podporou aplikovaného výzkumu a soustředí se na navázání spolupráce akademické sféry a podniků, a to prostřednictvím zapojení studentů magisterských nebo ...

Zajímavý, ačkoliv pro české pracovníky shánějící práci ne příliš radostný příklad globálního pohybu pracovníků najdete zde. Podle článku můžeme usuzovat, že firmy si začínají uvědomovat výhody využívání levnější pracovní síly, pomocí ...

Inovace - Výzva III

9. ledna 2017

Za devět dní - tedy 18.1.2017 - se bude otvírat třetí výzva programu podpory Inovace. Od této doby bude možné podávat Žádosti o podporu, a to do 18.4.2017. Pokud Váš podnik uvádí na trh inovované výrobky, technologie nebo služby, je tato výzva určená ...

Právě včera, tedy 5.1.2017, byly aktualizovány Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele. Tato skutečnost by neměla uniknout žádnému žadateli nebo příjemci dotace z OP PIK, neboť právě tyto subjekty jsou povinny postupovat při výběru ...