Blog

Rozdílné oblasti průmyslu či technologií spojuje jedna věc - možnost uplatnit odčitatelnou položku na vědu a výzkum. Tuto příležitost mají jak papírny - viz http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/v, tak biotechnologické firmy - ...

V pátek dne 9.12.2016 řídící orgán OP PIK oznámil, že došlo k posunu termínů u níže zmíněných výzev: Aplikace – Výzva III – dnem zahájení příjmu Žádosti o podporu je 20. leden 2017, ukončení příjmu Žádostí je stanoveno na 20. dubna 2017, ...

Pod záštitou programu Horizont 2020 si můžete zažádat o „dotace na klinické studie“ (oficiálním názvoslovím je tento proces označován jako "financování výzkumného záměru''). Klinické studie (které jsou oficiálně označovány jako Výzkumné a ...

Dne 16.11.2016 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu první návrh Harmonogramu výzev Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK) pro rok 2017. Mezi cílové skupiny patří podnikatelské subjekty, výzkumné organizace, ...

Úspory energie - II. výzva

21. listopadu 2016

Dne 28. listopadu 2016 bude vyhlášena v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) druhá výzva programu podpory Úspory energie. Podrobnější informace k výzvě můžete nalézt níže.Výše alokace: 11 mld.KčVyhlášení výzvy: 28. 11. ...