Blog

Nové výkonnostní hranice pro lithium-iontové baterie

18. ledna 2019  ·  Mgr. Zdeňka Březinová

Nároky elektronických zařízení na energii se neustále zvětšují a konvenční lithium-iontové baterie, které ještě před pár lety byly horkou technologickou novinkou, dnes již dosahují svého výkonnostního limitu.Vědci z Chemické fakulty univerzity ve Vídni ...

V průběhu prosince byla vypsána IX. výzva programu Technologie zaměřená na podporu koncepce Průmysl 4.0. Výzva se shodným zaměřením zde byla už loni a setkala se s velmi rozporuplnými reakcemi. Bude tak dobré si blíže rozebrat, co se letos změnilo.V rámci ...

Nový program na podporu výzkumu a vývoje TREND

31. prosince 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Koncem roku 2018 Technologická agentura České republiky informovala o plánovaném vyhlášení nového programu na podporu výzkumu a vývoje TREND. Tento program by měl být vyhlášen ve druhém čtvrtletí roku 2019 a zatím o něm nejsou známy bližší informace. S ...

RESEA se stává Ježíškovým vnoučetem

9. prosince 2018  ·  Ing. Martin Bednář

V pátek 7. prosince jsme se oficiálně stali Ježíškovým vnoučetem. Tento projekt Českého rozhlasu se zaměřuje na pomoc starým lidem v domovech seniorů, kterým jednotlivci i firmy mohou plnit různá hmotná či zážitková přání. Myšlenka zapojit se do tohoto ...

Nová výzva programu Epsilon na podporu výzkumu a vývoje

3. prosince 2018  ·  Ing. Martin Bednář

V roce 2019 budou opět otevírány zajímavé dotační programy na podporu výzkumu a vývoje. Jako první je tradičně zveřejněn a vyhlášen program Epsilon zaštiťovaný Technologickou agenturou České republiky. Program bude vyhlášen 28.2.2019, příjem žádostí ...

Nový proces umožní vyrábět hliník o stejné pevnosti jako titan

29. listopadu 2018  ·  Jaroslav Polák

Tým National University of Science and Technology MISiS (Rusko) zřejmě odhalil způsob, jak zdvojnásobit pevnost kompozitů získaných prostřednictvím 3D tisku z hliníkového prášku. Získaný produkt by měl dosahovat kvality titanových slitin využívaných v ...

Nová metoda analýzy chemických reakcí

22. listopadu 2018  ·  Ing. Michael Kolařík

Výzkum vědců z University of Liverpool může v budoucnu otevřít brány k čistým technologiím.Oxid uhličitý patří k nejhojnějším odpadním produktům v dnešním průmyslu. Jedním ze způsobů, jak emise tohoto skleníkového plynu snížit, je jeho přeměna na ...

Co znamená souvislost s větším celkem?

16. listopadu 2018  ·  Jaroslav Polák

Jedním z nejdůležitějších kritérií, které je při posuzování VaV projektu bráno v potaz, je kromě přítomnosti ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty (což jsou hlavní kritéria), tzv. souvislost s větším celkem (SVC). ...

Nejčastější chyby v dokumentaci výzkumu a vývoje

26. října 2018  ·  Jaroslav Polák

Je vždy velká škoda, když firma investující do výzkumu a vývoje a uplatňující odčitatelnou položku musí nakonec daň doplatit kvůli formálním nedostatkům. A takové případy se bohužel skutečně stávají.Správce daně ve svých vyjádřeních k projektům ...

Horizon Europe – dosud nejambicióznější výzkumný a inovační program

17. října 2018  ·  Ing. Iva Mladenková PhD.

Evropská Komise navrhla v rámci dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021-2027 alokovat 100 miliard EUR na výzkum a inovace, což je dosud nejvyšší částka směřující na výzkum a inovace. Nově navržený program Horizon Europe, který plynule naváže na svého ...