Blog

Čtvrtá výzva programu Úspory energie byla vyhlášena již počátkem července 2018, příjem žádostí však probíhá až do 29. dubna 2019. Realizace projektu v této výzvě musí být ukončena nejpozději k 31. 12. 2022, je tak dost času na přípravu projektu i ...

Noc vědců 2018

5. října 2018  ·  Bc. Iveta Macková

Dnes v noci se uskuteční další ročník celorepublikové vědecko-popularizační akce Noc vědců s celorepublikovým tématem 100 let české státnosti.V České republice se Noc vědců koná již po třinácté a každým rokem se rozšiřuje do dalších měst. ...

Konference České dny pro evropský výzkum

12. září 2018  ·  Bc. Ondřej Matoušek

Letos se 25. října uskuteční v Praze již 16. ročník konference České dny pro evropský výzkum. Tuto událost pořádá ve spolupráci Technologické centrum AV ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Bližší informace o hlavních tématech a ...

Čtvrtá veřejná soutěž programu Trio

3. září 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Dne 3.9.2018 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vypsána čtvrtá veřejná soutěž dotačního programu Trio. Jedná se o jeden ze základních programů podpory výzkumu a vývoje, který je zaměřen především na náročnější projekty realizované ve ...

Vyhodnocení IV. výzvy programu Aplikace

6. srpna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Ministerstvo průmyslu na obchodu na svém webu zveřejnilo výsledky IV. výzvy programu Aplikace. Hranice pro schválení projektu nakonec vzrostla pouze nepatrně na 64,5 bodu (hranice pro splnění podmínek této výzvy byla 60 bodů). Veškeré naše projekty blíže ...

Nové výzvy v programu ICT a sdílené služby

3. srpna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Koncem srpna budou pro příjem žádostí otevřeny dvě výzvy programu ICT a sdílené služby se zaměřením na podporu budování a modernizace datových center, resp. zřizování a provoz center sdílených služeb.Budování a modernizace datových centerpro příjem ...

Dotace na výzkum a vývoj - zhodnocení roku 2017

24. července 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Léto představuje ideální čas pro bilancování nad uplynulou sezónou. Vzhledem k tomu, že se jedná rovněž o čas, když Agentura pro podnikání a inovace (API) zveřejňuje hodnocení loňských projektů v dotačním programu Aplikace, můžeme bilancování ...

Aktuální dotační příležitosti

10. července 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Již několik týdnů jsou k dispozici informace o zásadních dotačních výzvách z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro letošní léto a podzim. Není na škodu si tak stručně připomenout o co, kdy a za jakých podmínek lze ...

Změna pravidel odčitatelné položky na výzkum a vývoj

10. července 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Dlouhodobě diskutovaná podoba podmínek pro uplatňování daňových odpočtů na výzkum a vývoj dozná změn. Firmy budou nově (pravděpodobně od roku 2019) finančnímu úřadu pouze hlásit zahájení projektu výzkumu a vývoje, veškerá dokumentace pak bude moci ...

Aktualizace harmonogramu výzev v OPPIK

31. května 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Koncem května byl aktualizován harmonogram letošních výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Termíny hlavních výzev by měly být následující:Aplikace - datum vyhlášení 15.6.2018, příjem žádostí od 28.8.2018 ...