Účtování dotací

Nabízených dotací z Evropských strukturálních fondů je mnoho, málokdo se v nich však vyzná a umí je náležitě využít. Pomůžeme Vám v orientaci v této složité oblasti!

K úspěšnému získání dotace vede komplikovaná cesta – výsledek však stojí za to! Na Vaše investice lze získat dotaci řádově od 30 % do 70 %. Mnoho dotačních titulů nabízí dotaci také na neinvestiční náklady, jako jsou mzdy zaměstnanců, odvody sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele, služby expertů a poradců, studie proveditelnosti, analýzy atd.

Naše služby spojené s účtováním dotací se týkají především následujících oblastí:

  • příprava veškerých účetních dokladů,
  • analytické účetnictví,
  • účetní evidence způsobilých a nezpůsobilých výdajů,
  • kontrola a evidence faktur,
  • kontrola a evidence karet majetku,
  • zajištění souladu účtování jednotlivých položek Vaší dotace se zákonem o účetnictví a podmínkami dotačního titulu.

Celý projekt potřebný pro získání dotace zpracujeme kompletně za Vás. Potřebujeme od Vás pouze malou součinnost s naší firmou.