Dokumenty ke stažení

7. srpna 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Odčitatelná položka na výzkum a vývoj

Níže jsou uvedeny stěžejní dokumenty a odkazy, které jsou důležitými artikly při aplikaci daňového odpočtu na výzkum a vývoj.


Tento metodický dokument je vydaný Ministerstvem financi a definuje jednotný postup při uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj.


Ke dni 25.9.2017 vydalo Generální finanční ředitelství na svých webových stránkách dokument Informace k projektu výzkumu a vývoje. Tento dokument slouží jako pomůcka pro výklad jednotlivých paragrafů zákona pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů.

Součástí zákonem povinné dokumentace nutné k uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj je mimo jiné dokument Projekt výzkumu a vývoje.


Zákon č. 130/2002 Sb. – Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a změně některých souvisejících zákonů.


Zákon č. 586/1992 Sb. – Zákon České národní rady o daních z příjmů - § 34a až 34e.

Frascati manuál je dokument vydávaný OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), který vymezuje základní definice výzkumu a vývoje. Slouží také k jeho hodnocení a upravuje metodiku pro sběr statistických údajů o VaV.

Frascati manuál vydaný OECD v originální verzi.