Aplikace

Aplikace

Program Aplikace je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:

 • vyhlášení výzvy: 28.5.2021,
 • příjem žádostí: 8.6.-1.9.2021,
 • jak lze využít: realizace průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje, účast vysoké školy či výzkumné instituce není podmínkou,
 • žadatelé: malé, střední a velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • osobní náklady,
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů po dobu realizace projektu,
  • náklady na smluvní výzkum a patenty,
  • režijní a provozní náklady,
 • procentní výše podpory:
  • 70 % způsobilých výdajů pro průmyslový výzkum u malých podniků (80 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 60 % způsobilých výdajů pro průmyslový výzkum u středních podniků (75 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 50 % způsobilých výdajů pro průmyslový výzkum u velkých podniků (65 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 45 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u malých podniků (60 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 35 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u středních podniků (50 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 25 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u velkých podniků (40 % při spolupráci s vysokou školou),
 • absolutní výše dotace:
  • min. 2 mil. Kč, max. 50 mil. Kč (projekty bez tzv. účinné spolupráce),
  • 100 mil. Kč pro projekty spojené s výrobou letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení nebo projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí,
 • proplacení dotace: ex-post (po vynaložení způsobilých výdajů),
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den podání žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.