Czech Rise Up

Czech Rise Up

Program Czech Rise Up je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:

 • vyhlášení výzvy: bude upřesněno,
 • příjem žádostí: bude upřesněno,
 • jak lze využít: zavedení nových řešení pro boj proti COVID-19,
 • žadatelé: malé, střední a velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • osobní náklady,
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů po dobu realizace projektu,
  • náklady na smluvní výzkum a patenty,
  • režijní a provozní náklady,
 • procentní výše podpory:
  • 50 % způsobilých výdajů na výrobu ochranných prostředků proti COVID-19,
  • 70 % způsobilých výdajů na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID-19 do praxe ,
  • 90 % způsobilých výdajů na vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID-19,
 • absolutní výše dotace: max. 200 tis. EUR,
 • proplacení dotace: ex-post (po vynaložení způsobilých výdajů),
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den podání žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.