Dotace

Oblasti dotační podpory

Prostřednictvím dotací mohou podniky získat finanční prostředky na realizaci svých investičních i výzkumně-vývojových aktivit. Oblasti dotační podpory pokrývají celý životní cyklus výrobku od prvotního nápadu až po finální uvedení na trh.

Podporu lze dle zaměření rozdělit na několik základních celků:

Dotační programy neprobíhají kontinuálně, jsou závislé na vyhlašování výzev evropských a národních programů a jejich harmonogramu.

Rádi Vám poradíme, v jakém pro Vás vhodném programu je nebo v nejbližší době bude vyhlášena výzva pro příjem žádostí o dotaci.

Proč nám svěřit realizaci Vašeho projektu?

Žádost napíšeme za Vás

Vytvoříme za Vás veškerou potřebnou dokumentaci k žádosti. Základem našeho týmu jsou specialisté technické dokumentace vzdělaní v technických, přírodovědných a IT oborech, kteří jsou ve spolupráci s našim dotačním specialistou schopni připravit za Vás kompletní technickou, ekonomickou a marketingovou dokumentaci nutnou pro podání žádosti. Při tvorbě žádosti nikdy nic nepíšete, Vaše součinnost je pouze v osobní a telefonické rovině. Po úspěšném schválení žádosti Vás provedeme projektovým managementem a ohlídáme veškeré formální náležitosti.

Víme, co děláme

Naší specializací jsou především dotační tituly zaměřené na výzkum, vývoj a navazující investice. Více než 10 let se pohybujeme v oblasti podpory výzkumu a vývoje, kde si průběžně si rozšiřujeme znalosti a dovednosti. Naši hlavní přidanou hodnotou je schopnost převést Váš nápad do smysluplného komplexního textu, který v sobě propojí veškeré ekonomické, technické i marketingové aspekty projektu, díky čemuž v jeho podpoře bude vidět smysl hodnotitel. Zdaleka tak nejde o pouhé překlopení Vašich myšlenek na formulář žádosti. O tom, jak k naší práci přistupujeme, nejlépe svědčí to, že se nám opakovaně daří procházet i nejtěžšími programy podpory výzkumu a vývoje, u nichž se hranice bodů potřebných pro schválení projektu pohybuje okolo 90 %.

Zakládáme si na osobním přístupu a otevřenosti

Naše činnost je založena na osobním kontaktu s klientem. Veškeré kroky naší práce jsou Vám osobně vysvětleny, jednání jsou základem pro tvorbu dokumentace. Pravidelně zjišťujeme Vaši zpětnou vazbu na naši práci a na jejím základě průběžně upravujeme parametry vzájemné spolupráce, aby pro Vás byly optimální. Neschováváme se před odpovědností. Na našem webu naleznete přímý kontakt na všechny odpovědné pracovníky až po jednatele, které můžete v případě potřeby kontaktovat.

Neopustíme Vás v případě kontroly

Dotace s sebou nesou riziko kontroly státní správy (finančního úřadu, řídicího orgánu dotačního programu apod.). Za svou prací si vždy plně po celou dobu případné kontroly Vám poskytujeme plnou součinnost. Své dílo si před kontrolním orgánem obhájíme.

Myslíme na Vás

Spoluprací v některé z našich oblastí naší činnosti to pro nás nekončí. Pravidelně Vás informujeme o nových možnostech financování Vašich projektů. Orientujeme se v různých formách podpory výzkumu, vývoje, inovací a investic, dokážeme tak propojovat Vaše vize a záměry s reálnými formami podpory. Můžete se tak v klidu soustředit na své podnikání, kalendář příležitostí k financování výzkumu, vývoje, a investic ohlídáme za Vás.

Odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.