Dotace

Přísun externích peněz, které Vám pomůžou ve Vašem růstu

Díky členství v Evropské Unii máte možnost čerpat dotace z různých operačních programů (OP) Evropských strukturálních fondů (např. Evropský fond pro regionální rozvoj či Evropský sociální fond). Dotace z EU (někdy také označovány jako eurodotace) se dle příjemce dají rozdělit na:

  • dotace pro začínající podnikatele,
  • dotace pro malé a střední podniky,
  • dotace pro velké podniky.

Nové technologie pořízené z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)


Příklady strojů a technologií pořízených za pomoci dotační podpory.

Oblasti dotační podpory

Prostřednictvím investičních dotací z fondů EU mohou podniky získat finanční prostředky na realizaci svých investičních akcí. Jedná se zejména o následující oblasti:

Investiční dotace neprobíhají kontinuálně, jsou závislé na vyhlašování výzev evropských a národních programů a jejich harmonogramu.

Rádi Vám poradíme, v jakém pro Vás vhodném programu je nebo v nejbližší době bude vyhlášena výzva pro příjem žádostí o dotaci.

Složitý proces pro zajištění dotace vyřídíme za Vás

K úspěšnému získání dotace z EU pro Vaši firmu je nutné projít složitým procesem, vykonat množství administrativně a časově náročných kroků a zpracovat a vytvořit velké množství související dokumentace. Celý proces (projekt), který je k získání dotace nutný, zpracujeme kompletně za Vás, od vstupní analýzy až po výplatu dotace na Váš účet! Vše pro Vás děláme my, Vy sami nic netvoříte ani nepíšete! Drobná součinnost z Vaší strany pro nás bude zcela dostačující. Můžete se tak plně věnovat svému byznysu a zacílit na aktivity, které Vám vydělávají peníze.

Mimo samotné zpracování projektu pro zvolenou dotaci Vám vypracujeme studii proveditelnosti a sestavíme technický popis celé činnosti. Tyto činnosti budou pro Vás přidanou hodnotou obsaženou v ceně.

Odpovědná osoba pro více informací: Ing. Martin Bednář, tel. +420 727 829 873, email: bednar@resea.cz.