Energeticky efektivní budovy

Energeticky efektivní budovy

Program Úspory energie - Energeticky efektivní budovy je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:

 • vyhlášení výzvy: ukončena,
 • příjem žádostí: ukončen,
 • jak lze využít: výstavba nové energeticky úsporné průmyslové budovy či energeticky úsporná přístavba stávající průmyslové budovy,
 • žadatelé: malé, střední i velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • dlouhodobý hmotný majetek,
  • dlouhodobý nehmotný majetek,
  • průkaz energetické náročnosti budovy,
  • technický dozor investora,
  • Blower Door Test,
 • procentní výše podpory:
  • 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky,
  • 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky,
  • 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky,
 • absolutní výše dotace: min. 200 tis. Kč, max. 200 tis. EUR,
 • proplacení dotace: ex-post (po vynaložení způsobilých výdajů),
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den podání žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • doporučíme Vám odborné osoby nutné pro realizaci stavby,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.