Epsilon

Epsilon

Program Epsilon je zaštiťován Technologickou agenturou České republiky (TAČR). Základní charakteristika:

 • plánované vyhlášení výzvy: únor / březen 2019,
 • plánovaný příjem žádostí: únor / březen / duben 2019,
 • jak lze využít: realizace aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje zaměřena na jednu z podporovaných oblastí,
 • žadatelé: malé, střední a velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • osobní náklady,
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů po dobu realizace projektu,
  • náklady na smluvní výzkum a patenty,
  • režijní a provozní náklady,
 • procentní výše podpory: max. 60 % způsobilých výdajů pro projekt jako celek,
 • absolutní výše dotace: dle konkrétní výzvy,
 • proplacení dotace: před vynaložením způsobilých výdajů, zálohově vždy na začátku každého roku projektu,
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve 1.10.2019,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • vypracujeme veškeré podklady pro projektový management (žádosti o platbu, monitorovací a závěrečné zprávy atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Martin Bednář, tel. +420 727 829 873, email: bednar@resea.cz.