ÉTA

ÉTA

Program ÉTA je zaštiťován Technologickou agenturou České republiky (TAČR). Základní charakteristika:

 • plánované vyhlášení výzvy: listopad 2021,
 • plánovaný příjem žádostí: bude upřesněno,
 • jak lze využít: realizace průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje, při němž dochází k průniku humanitního a technického zaměření,
 • žadatelé: malé, střední a velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • osobní náklady,
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů po dobu realizace projektu,
  • náklady na subdodávky,
  • režijní a provozní náklady,
 • procentní výše podpory:
  • 70 % způsobilých výdajů pro průmyslový výzkum u malých podniků (80 % způsobilých výdajů při účinné spolupráci),
  • 60 % způsobilých výdajů pro průmyslový výzkum u středních podniků (75 % způsobilých výdajů při účinné spolupráci),
  • 50 % způsobilých výdajů pro průmyslový výzkum u velkých podniků (65 % způsobilých výdajů při účinné spolupráci),
  • 45% způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u malých podniků (60 % způsobilých výdajů při účinné spolupráci),
  • 35 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u středních podniků (50 % způsobilých výdajů při účinné spolupráci),
  • 25 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u velkých podniků (40 % způsobilých výdajů při účinné spolupráci),
 • očekávaná absolutní výše dotace: max. 3 mil. EUR,
 • proplacení dotace: před vynaložením způsobilých výdajů, zálohově vždy na začátku každého roku projektu,
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: po schválení projektu, pravděpodobně od 2.1.2020,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.