Eurostars

Eurostars

Eurostars je evropský dotační program na podporu výzkumu a vývoje. Základní charakteristika:

 • plánované vyhlášení výzvy: výzvy vyhlašovány vždy dvakrát do roka,
 • příjem žádostí: dle termínu vyhlášené výzvy,
 • jak lze využít: realizace aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje za účasti partnerů ze zemí EU,
 • žadatelé: malé, střední a v některých případech i velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • osobní náklady,
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů po dobu realizace projektu,
  • náklady na smluvní výzkum a patenty,
  • režijní a provozní náklady,
 • procentní výše podpory:
  • 60 % způsobilých výdajů pro hlavního řešitele (musí být malý nebo střední podnik),
  • 50 % způsobilých výdajů pro ostatní řešitele,
 • absolutní výše dotace: max. 160 tis. EUR ročně,
 • proplacení dotace: před vynaložením způsobilých výdajů zálohově vždy na začátku každého roku projektu,
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den schválení žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • vypracujeme veškeré podklady pro projektový management (žádosti o platbu, monitorovací a závěrečné zprávy atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Martin Bednář, tel. +420 727 829 873, email: bednar@resea.cz.