ICT a sdílené služby - budování a modernizace datových center

ICT a sdílené služby - budování a modernizace datových center

Program ICT a sdílené služby je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:

 • plánované vyhlášení výzvy: bude upřesněno
 • plánovaný příjem žádostí: bude upřesněno,
 • jak lze využít: podpora budování a modernizace datových center,
 • žadatelé: malé, střední a velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • pozemky,
  • stavby,
  • investice do hmotného a nehmotného majetku,
  • služby poradců, expertů, studie,
  • nájemné,
  • projektovou dokumentaci (do výše de minimis).
 • procentní výše podpory:
  • 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik,
  • 35 % způsobilých výdajů pro střední podnik,
  • 25 % způsobilých výdajů pro velký podnik.
 • absolutní výše dotace: min. 1 mil. Kč, max. 150 mil. Kč,
 • proplacení dotace: ex-post (po vynaložení způsobilých výdajů),
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den podání žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 725 819 248, e-mail: klimes@resea.cz.