​ICT a sdílené služby - zřizování a provoz center sdílených služeb

ICT a sdílené služby - zřizování a provoz center sdílených služeb

Program ICT a sdílené služby je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:

 • vyhlášení výzvy: 12.10.2020,
 • příjem žádostí: 14.12.2020-15.3.2021,
 • jak lze využít: podpora zřizování a provozu center sdílených služeb,
 • žadatelé: malé, střední a velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • mzdové náklady,
  • služby expertů (pouze malé či střední podniky),
  • nájemné,
  • investiční náklady v režimu de minimis.
 • procentní výše podpory:
  • 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik,
  • 35 % způsobilých výdajů pro střední podnik,
  • 25 % způsobilých výdajů pro velký podnik.
 • absolutní výše dotace: min. 3 mil. Kč, max. 100 mil. Kč,
 • proplacení dotace: ex-post (po vynaložení způsobilých výdajů),
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den podání žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Martin Bednář, tel. +420 727 829 873, e-mail: bednar@resea.cz.