Inovace

Inovace

Program Inovace je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:

 • vyhlášení výzvy: 28.5.2021,
 • příjem žádostí: 15.6.-30.8.2021,
 • jak lze využít: pořízení strojů, zařízení, technologií či staveb vždy v návaznosti na zavádění nového výrobku do výroby, podporovány rovněž procesní inovace ve výrobě,
 • žadatelé: malé, střední i velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • projektová dokumentace ke stavbám,
  • inženýrská činnost,
  • stavby,
  • stroje, zařízení a technologie,
  • software,
  • certifikace,
  • práva k užívání duševního vlastnictví,
 • procentní výše podpory:
  • 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky,
  • 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky,
  • 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky,
 • absolutní výše dotace: min. 1 mil. Kč, max. 75 mil. Kč,
 • proplacení dotace: ex-post (po vynaložení způsobilých výdajů),
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den podání žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.