Inovační vouchery

Inovační vouchery

Program Inovační vouchery je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:

 • vyhlášení výzvy: 1.7.2020,
 • příjem žádostí: 15.7.2020-31.12.2022,
 • jak lze využít: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb od vysokých škol či akreditovaných laboratoří,
 • žadatelé: malé a střední podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • měření,
  • testování,
  • diagnostika,
  • rozbory a analýzy,
  • certifikace výrobku,
  • výpočty a ověřování,
  • vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prototypů či funkčního vzorku.
 • procentní výše podpory: 50 - 85 % způsobilých výdajů pro malé a střední podniky,
 • absolutní výše dotace: min. 50 tis. Kč, max. 1 mil. Kč,
 • proplacení dotace: ex-post (po vynaložení způsobilých výdajů),
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den podání žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.