Inter Eureka Networks (LTE)

Inter Eureka Networks (LTE) - Excellence, VI. výzva

 • plánované vyhlášení výzvy: 2 x ročně, aktuální výzva vyhlášena k 1.2.2019,
 • plánovaný příjem žádostí: do 28.3.2019,
 • jak lze využít: na vývoj nových výrobků, technologických postupů a služeb především v oblastech ICT, biotechnologie a lékařské techniky, projekty nejsou tematicky omezeny (musí však jít o projekty pro civilní použití),
 • žadatelé: malý/střední/velký podnik zabývající se výzkumem a vývojem, dále jako partner může vystupovat univerzita nebo výzkumná organizace, povinnou podmínkou je participace nejméně jednoho účastníka z ČR a nejméně jednoho zahraničního účastníka ze zemí Eureky,
 • způsobilé výdaje: osobní náklady včetně odvodů, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, spotřební zboží a provozní materiál, pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, nákup služeb, náklady na subdodávky, cestovní náhrady, DPH, kurzové ztráty,
 • procentní výše podpory: až do výše 50 % z celkových způsobilých nákladů projektu u průmyslového výzkumu, až do výše 25 % u experimentálního vývoje,
 • absolutní výše dotace: max. 4 mil. Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně; max. 3 mil. Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně,
 • délka projektu: maximálně 48 měsíců,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • vypracujeme veškeré podklady pro projektový management (žádosti o platbu, monitorovací a závěrečné zprávy atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Martin Bednář, tel. +420 727 829 873, email: bednar@resea.cz.