Investiční pobídky

Investiční pobídka je finanční či daňový stimul, který slouží ke zvýšení atraktivity investic do určité oblasti hospodářství na území České republiky. Investiční pobídka může mít podobu např. slev na dani, osvobození od daně nebo hmotných podpor na různé účely (mj. na rekvalifikaci zaměstnanců nebo na pořízení majetku).

Problematiku investičních pobídek upravuje novela Zákona č. 72/2000 Sb. platná od 1.5.2015. Tato aktualizace podstatně rozšířila oblasti i okresy, ve kterých je možné investovat. Žadatelem může být podnikatelský subjekt sídlící na území České republiky.

Druhy investičních pobídek

Investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl

 • podmínky:
  • investice v min. výši 50-100 mil. Kč (dle regionu), z toho minimálně 50 % do strojního vybavení,
  • vytvoření alespoň 20 pracovních míst,
  • udržitelnost 5 let,
 • uznatelné náklady: investice do technologií a nemovitostí,
 • výše podpory: 25 % uznatelných nákladů pro velký podnik,
 • forma podpory:
  • sleva na dani z příjmu právnických osob po dobu 10 let,
  • podpora pro vytváření nových pracovních míst až do výše 300 tis. Kč,
  • podpora rekvalifikace či školení nových zaměstnanců do výše 50 % školících nákladů,
  • osvobození od daně z nemovitosti po dobu 5 let (pouze ve vybraných lokalitách).

Investiční pobídky pro technologická centra

 • podmínky:
  • investice do technologií a nemovitostí v min. výši 10 mil. Kč, z toho minimálně 50 % do strojního vybavení,
  • vytvoření alespoň 20 pracovních míst,
  • udržitelnost 5 let,
 • uznatelné náklady: investice do technologií a nemovitostí nebo mzdové náklady nově vytvořených míst po dobu dvou let,
 • výše podpory: 25 % uznatelných nákladů pro velký podnik,
 • forma podpory:
  • sleva na dani z příjmu právnických osob po dobu 10 let,
  • podpora pro vytváření nových pracovních míst až do výše 300 tis. Kč,
  • podpora rekvalifikace či školení nových zaměstnanců do výše 50 % školících nákladů,
  • osvobození od daně z nemovitosti po dobu 5 let (pouze ve vybraných lokalitách).

Investiční pobídky pro centra strategických služeb

 • podmínky:
  • mezinárodní přesah služeb centra na území alespoň dvou dalších států kromě České republiky,
  • vytvoření alespoň 20 pracovních míst (v některých případech 70),
  • udržitelnost 5 let,
 • uznatelné náklady: investice do technologií a nemovitostí nebo mzdové náklady nově vytvořených míst po dobu dvou let,
 • výše podpory: 25 % uznatelných nákladů pro velký podnik (6,25 % způsobilých výdajů pro projekty datových center),
 • forma podpory:
  • sleva na dani z příjmu právnických osob po dobu 10 let,
  • podpora pro vytváření nových pracovních míst až do výše 300 tis. Kč,
  • podpora rekvalifikace či školení nových zaměstnanců do výše 50 % školících nákladů,
  • osvobození od daně z nemovitosti po dobu 5 let (pouze ve vybraných lokalitách).

Co jsme schopni zajistit

 • posouzení vhodnosti Vašeho záměru,
 • doporučení vhodného druhu investiční pobídky,
 • vypracování veškerých potřebných náležitostí a jejich přeložení ke schválení,
 • zajištění průběžné komunikace s agenturou CzechInvest,
 • komplexní informační podporu po celou bodu čerpání investiční pobídky.

Odpovědná osoba pro více informací: Ing. Martin Bednář, tel. +420 727 829 873, email: bednar@resea.cz.