Nemovitosti

Nemovitosti

Program Nemovitosti je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:

 • vyhlášení výzvy: dočasně zrušeno,
 • příjem žádostí: dočasně zrušeno,
 • jak lze využít: přestavba nevyhovujících nemovitostí typu brownfield na podnikatelské účely a úpravy pozemků pro pozdější výstavbu,
 • je předpokládáno, že bude rovněž vypsána vypsána výzva zaměřená na cestovní ruch, v níž bude možno přestavovat ve vybraných obcích brownfieldy na nemovitosti využitelné pro cestovní ruch,
 • žadatelé: malé a střední podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • úprava pozemků,
  • modernizace, úpravy, výstavba či demolice nemovitostí,
  • projektová dokumentace,
  • inženýrské činnosti,
  • v rámci výzvy zaměřené na cestovní ruch i technologie do výše 30 % celkových způsobilých výdajů,
 • procentní výše podpory:
  • 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky,
  • 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky,
 • absolutní výše dotace: min. 1 mil. Kč, max. 30 mil. Kč,
 • proplacení dotace: ex-post (po vynaložení způsobilých výdajů),
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den podání žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • doporučíme Vám odborné osoby nutné pro realizaci stavby,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.