Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu

Tato oblast je zaměřena na posílení odolnosti a připravenosti krajiny a zemědělství na projevy klimatické změny. Mezi dílčí cíle patří také např. posílení protipovodňové ochrany a zadržování vody v krajině. Dalšími cíli je také podpoření krajinné prvky zvyšující odolnost krajiny vůči projevům změny klimatu a její biodiverzitu. Základní charakteristika:

 • vyhlášení výzvy: 2021,
 • příjem žádostí: 2021,
 • celková alokace: 15 mld. Kč,
 • žadatelé: malé, střední i velké podniky,
 • výše podpory: bude upřesněno,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.