Dotace na vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců je podporováno prostřednictvím programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ). Základní charakteristika:

 • vyhlášení výzvy: nepravidelně,
 • příjem žádostí: dle vyhlášení výzvy,
 • jak lze využít: vzdělávání zaměstnanců v tzv. tvrdých dovednostech,
 • žadatelé: malé, střední a velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • náklady na externího či interního lektora,
  • refundace mezd vzdělávaných zaměstnanců,
 • procentní výše podpory: 85 % způsobilých výdajů v případě využíti podpory de minimis, 50 - 70 % způsobilých výdajů v ostatních případech,
 • absolutní výše dotace: max. 6 mil. Kč ročně,
 • proplacení dotace: po vynaložení způsobilých výdajů,
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den schválení žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru vzdělávacích institucí,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběr dodavatele vzdělávacích služeb,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.