Potenciál

Potenciál

Program Potenciál je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:

 • vyhlášení výzvy: 27.5.2021
 • příjem žádostí: 14.6.-26.8.2021,
 • jak lze využít: pořízení strojů, zařízení, technologií nebo nemovitostí za účelem realizace výzkumu či vývoje, pořízený majetek musí být alespoň částečně využíván pro výzkum či vývoj,
 • žadatelé: malé, střední a velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • stavby,
  • pozemky,
  • stroje, zařízení a technologie,
  • hardware a software.
 • procentní výše podpory: 50 % způsobilých výdajů,
 • absolutní výše dotace: min. 2 mil. Kč, max. 50 mil. Kč,
 • proplacení dotace: ex-post (po vynaložení způsobilých výdajů),
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den podání žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.