Přehled dotačních programů

Přehled dotačních programů

Jsme schopni pro Vás zajistit podání žádosti a veškerý projektový management u řady dotačních programů z domácích i evropských zdrojů. Jedná se například o dotační tituly uvedené níže.

Nové technologie pořízené z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Nové technologie pořízené z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Kdo může žádat?

Malé, střední a v některých případech i velké podniky.

Na co lze žádat?

Nástupce populárního dotačního programu OPPI podporuje širokou škálu činností. Mezi nejvyužívanější patří dotace na zavádění produktových a procesních inovací, opravy a přestavby nemovitostí, realizaci aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, investice v oblasti ICT a podporu marketingových aktivit.

Kdy lze žádat?

Termín podání žádostí se u jednotlivých výzev liší. Rádi Vám poskytneme více informací a pomůžeme Vám s výběrem vhodného dotačního programu. Kontaktujte nás pro bližší informace.

EUREKA / Eurostars

Kdo může žádat?

Malé, střední a v některých případech i velké podniky, vysoké školy, výzkumné instituce.

Na co lze žádat?

Programy EUREKA a Eurostars jsou zaměřeny na podporu mezinárodních projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Kdy lze žádat?

Výzvy jsou vypisovány pravidelně několikrát do roka. Kontaktujte nás pro bližší informace.

Programy zaštiťované Technologickou agenturou ČR (TAČR)

Kdo může žádat?

Malé, střední a velké podniky, vysoké školy, výzkumné instituce.

Na co lze žádat?

Programy jsou zaměřeny především na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Podporovány jsou např. projekty rozvíjející mezinárodní spolupráci v oblastí výzkumu a vývoje či zajišťující spolupráci podnikatelských subjektů a výzkumných institucí.

Kdy lze žádat?

Termín podání žádostí se u jednotlivých výzev liší. Rádi Vám poskytneme více informací a pomůžeme Vám s výběrem vhodného dotačního programu. Kontaktujte nás pro bližší informace.

Research Fund for Coal and Steel (RFCS)

Kdo může žádat?

Malé, střední a velké podniky, vysoké školy, výzkumné instituce.

Na co lze žádat?

Program je rozdělen na dvě základní oblasti – uhlí a ocel. Podpora v první oblasti se zaměřuje na zlepšení bezpečnosti v dolech, zvýšení konkurenceschopnosti těžby uhlí, snížení produkovaného znečištění a zmenšení závislosti na externích zdrojích energie. V oblasti oceli je podpora cílena na vývoj nových technik zpracování oceli, úspornější využívání zdrojů a zlepšení pracovních podmínek v ocelárnách.

Kdy lze žádat?

Výzva je vypisována vždy jednou ročně. Kontaktujte nás pro bližší informace.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Kdo může žádat?

Malé, střední a velké podniky.

Na co lze žádat?

Program je zaměřen na podporu vzdělávání současných i potenciálních zaměstnanců vlastními či externími lektory. V rámci dotační podpory lze hradit mzdu vlastního lektora, náklady na kurz vedený externím lektorem až do výše 85 % (v závislosti na využití blokové výjimky či podpory de minimis) a mzdy zaměstnanců účastnících se vzdělávání v plné výši.

Kdy lze žádat?

Výzva je aktuálně otevřena, lze podat žádost. Kontaktujte nás pro bližší informace.

Nemá Vámi vybraný dotační program momentálně otevřenou výzvu a Vy nechcete promeškat její otevření? Zaregistrujte se do odběru našeho newsletteru a my Vám budeme každý měsíc poskytovat aktuální dotační info o všech blížících se dotačních výzvách.

Nenašli jste pro Váš záměr vhodný dotační program? Nevadí, zavolejte nám na dotační linku 727 829 873 a my najdeme program právě pro Vás!