Research Fund for Coal and Steel

Research Fund for Coal and Steel (RFCS)

Program Research Fund for Coal and Steel je evropský dotační program na podporu výzkumu a vývoje v oblasti uhlí a oceli. Základní charakteristika:

 • plánované vyhlášení výzvy: bude upřesněno,
 • příjem žádostí: bude upřesněno,
 • jak lze využít: realizace aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje za účasti partnerů ze zemí EU na projektu v oblasti hornictví či metalurgie,
 • žadatelé: malé, střední a velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • osobní náklady,
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů po dobu realizace projektu,
  • náklady na smluvní výzkum a patenty,
  • režijní a provozní náklady,
 • procentní výše podpory: až 60 % způsobilých výdajů dle zaměření projektu,
 • proplacení dotace: před vynaložením způsobilých výdajů zálohově vždy na začátku každého roku projektu,
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den schválení žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.