Školicí střediska

Program Školicí střediska je je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:

 • vyhlášení výzvy: polovina roku 2020,
 • příjem žádostí: polovina roku 2020,
 • jak lze využít: výstavba nových školících center, rekonstrukce školících center, pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školící pomůcky, pořízení vzdělávacích programů,
 • žadatelé: malé a střední podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb,
  • inženýrská činnost a inženýrské sítě,
  • projektová dokumentace související se stavebními úpravami,
  • hardware a sítě,
  • technické zařízení,
  • zařízení pro vzdělávání,
  • software a data,
 • procentní výše podpory: 50 % způsobilých výdajů pro malé i střední podniky,
 • absolutní výše dotace: 500 tis. - 5 mil. Kč,
 • proplacení dotace: ex-post (po vynaložení způsobilých výdajů),
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den podání žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.