SME Instrument, fáze 1

SME Instrument, fáze 1

 • plánované vyhlášení výzvy: poslední dvě výzvy,
 • plánovaný příjem žádostí: v roce 2019 byl již ukončen.
 • jak lze využít: zpracování studie proveditelnosti za účelem ověření technologické a ekonomické životaschopnosti inovace, výstupem je studie proveditelnosti včetně marketingové a finanční analýzy, tematicky není projekt omezen,
 • žadatelé: malý a střední podnik, možné řešit samostatně či v konsorciu, žadatelé z členských zemí EU či zemí asociovaných k H2020,
 • způsobilé výdaje: přímé a nepřímé náklady spojené s vypracováním studie proveditelnosti (osobní náklady zaměstnanců, cestovní náhrady a další, nepřímé náklady jako režie ve výši 25 % přímých nákladů),
 • procentní výše podpory: 70 % z celkových způsobilých nákladů projektu (pevně stanovený fixní příspěvek 50 000 €),
 • absolutní výše dotace: jednorázová částka 50.000 € (lump sum),
 • délka projektu: 6 měsíců,
 • další nabízená podpora: bezplatný koučink evropského experta, seal of excellence umožňující národní financování skrz program Gama TAČR,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.