SME Instrument, fáze 2

SME Instrument, fáze 2

Program SME Instrument je součástí programu HORIZON 2020 (H2020). Základní charakteristika:

 • vyhlášení výzvy: 4 x ročně,
 • příjem žádostí:
  • v roce 2019: do 9.1., 3.4., 5.6., 9.10,
  • v roce 2020: do 8.1, 18.3., 19.5., 7.10,
 • jak lze využít: transformace technického řešení na komerční produkt, příprava inovace pro vstup na trh (ověření technických parametrů testováním, realizace vhodných úprav a výroba prototypů, tvorba designu, vytváření tržních replikací atd.), tématicky není projekt omezen,
 • žadatelé: malé a střední podniky; samostatně či v konsorciu,
 • způsobilé výdaje:
  • osobní náklady,
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů po dobu realizace projektu,
  • náklady na interně fakturované zboží a služby,
  • subdodavatelé a náklady dalších třetích stran,
  • režijní a provozní náklady ve výši 25 % přímých nákladů,
 • procentní výše podpory: 70 % způsobilých výdajů,
 • absolutní výše dotace: min. 0,5 mil. €, max. 2,5 mil. €,
 • proplacení dotace: zálohová platba (po zahájení projektu), průběžné platby (po každém vykazovaném období), platba zůstatku (na konci projektu),
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den schválení žádosti,
 • délka projektu: 12-24 měsíců,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.