Technologie pro začínající podniky

Technologie pro začínající podniky

Program Technologie je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:

 • vyhlášení výzvy: bude upřesněno,
 • příjem žádostí: bude upřesněno,
 • jak lze využít: pořízení strojů, zařízení a technologií pro začínající malé podniky s historií kratší než 3 roky,
 • žadatelé: malé podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • stroje, zařízení a technologie,
  • hardware a software,
 • procentní výše podpory: 45 % způsobilých výdajů,
 • absolutní výše dotace: min. 450 tis. Kč, max. 1 mil. Kč,
 • proplacení dotace: ex-post (po vynaložení způsobilých výdajů),
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den podání žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, e-mail: klimes@resea.cz.