Technologie - Průmysl 4.0

Technologie - Průmysl 4.0

Program Technologie - Průmysl 4.0 je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:

 • vyhlášení výzvy: bude upřesněno,
 • příjem žádostí: bude upřesněno,
 • jak lze využít: pořízení strojů, zařízení a technologií v návaznosti na koncepci Průmysl 4.0,
 • žadatelé: malé a střední podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • stroje, zařízení a technologie,
  • hardware a software,
 • procentní výše podpory:
  • 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky,
  • 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky,
 • absolutní výše dotace: 1-40 mil. Kč,
 • proplacení dotace: ex-post (po vynaložení způsobilých výdajů),
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den podání žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.