Trend

TREND

Program TREND je zaštiťován Technologickou agenturou České republiky (TAČR). Jedná se o nástupce programu Epsilon.

Základní charakteristika:

 • plánované vyhlášení výzvy: září 2021,
 • plánovaný příjem žádostí: bude upřesněno,
 • jak lze využít: realizace aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje zaměřena na jednu z podporovaných oblastí (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence, zabezpečení a konektivita),
 • detailní informace o oblastech využití zde,
 • žadatelé: malé, střední a velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • osobní náklady,
  • materiálové náklady,
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů po dobu realizace projektu,
  • náklady na smluvní výzkum a patenty,
  • režijní a provozní náklady,
 • procentní výše podpory:
  • 45 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u malých podniků (60 % při účinné spolupráci s vysokou školou, výzkumnou institucí či jinou firmou),
  • 35 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u středních podniků (50 % při účinné spolupráci s vysokou školou, výzkumnou institucí či jinou firmou),
  • 25 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u velkých podniků (40 % při účinné spolupráci s vysokou školou, výzkumnou institucí či jinou firmou),
  • při přítomnosti výzkumu v projektu může být podpora navýšena,
 • celková alokace 180 mil. Kč,
 • absolutní výše dotace: max. 15 mil. Kč,
 • proplacení dotace: před vynaložením způsobilých výdajů, zálohově vždy na začátku každého roku projektu,
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: po schválení projektu, nejdříve začátkem roku 2021,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.