Trend

Trend

Program Trend je zaštiťován Technologickou agenturou České republiky (TAČR). Jedná se o nástupce programu Epsilon. Základní charakteristika:

 • plánované vyhlášení výzvy: druhé čtvrtletí 2019,
 • plánovaný příjem žádostí: druhé čtvrtletí 2019,
 • jak lze využít: realizace aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje zaměřena na jednu z podporovaných oblastí,
 • žadatelé: malé, střední a velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • osobní náklady,
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů po dobu realizace projektu,
  • náklady na smluvní výzkum a patenty,
  • režijní a provozní náklady,
 • procentní výše podpory:
  • 45 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u malých podniků (60 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 35 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u středních podniků (50 % při spolupráci s vysokou školou),
  • 25 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u velkých podniků (40 % při spolupráci s vysokou školou),
  • při přítomnosti výzkumu v projektu může být podpora navýšena,
 • absolutní výše dotace: dle konkrétní výzvy,
 • proplacení dotace: před vynaložením způsobilých výdajů, zálohově vždy na začátku každého roku projektu,
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve koncem roku 2019,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • vypracujeme veškeré podklady pro projektový management (žádosti o platbu, monitorovací a závěrečné zprávy atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Martin Bednář, tel. +420 727 829 873, email: bednar@resea.cz.