Trio

Trio

Program Trio je zaštiťován Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Výzva roku 2018 byla již ukončena, výzva pro rok 2019 není plánovaná. Pro podporu výzkumu a vývoje lze aktuálně využít dotační program Trend, dotační program Aplikace či odčitatelnou položku na výzkum a vývoj.

Základní charakteristika programu:

 • vyhlášení výzvy: ---
 • příjem žádostí: ---
 • jak lze využít: realizace aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje, účast vysoké školy či výzkumné instituce je podmínkou,
 • žadatelé: malé, střední a velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • osobní náklady,
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů po dobu realizace projektu,
  • náklady na smluvní výzkum a patenty,
  • režijní a provozní náklady,
 • procentní výše podpory:
  • 80 % způsobilých výdajů pro aplikovaný výzkum u malých podniků,
  • 75 % způsobilých výdajů pro aplikovaný výzkum u středních podniků,
  • 65 % způsobilých výdajů pro aplikovaný výzkum u velkých podniků,
  • 60 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u malých podniků,
  • 50 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u středních podniků,
  • 40 % způsobilých výdajů pro experimentální vývoj u velkých podniků,
 • absolutní výše dotace: max. 20 mil. Kč,
 • proplacení dotace: před vynaložením způsobilých výdajů, zálohově vždy na začátku každého roku projektu,
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den schválení žádosti,
 • naše postřehy k minulé výzvě můžete nalézt zde, úspěšnost námi podávaných projektů v roce 2017 zde,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • poradíme Vám ve výběru partnera a smluvním vypořádání Vašeho vztahu,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.