Úspory energie

Úspory energie

Program Úspory energie je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:

 • vyhlášení výzvy: 24.11.2020,
 • příjem žádostí: ukončen,
 • jak lze využít: realizace opatření vedoucích k energetickým úsporám na průmyslových budovách (zateplení, rozvody, osvětlení, topení, instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu, využití odpadní energie ve výrobních procesech atd.) či pořízení energeticky úsporných strojů, zařízení a technologií, které budou nahrazovat doposud využívané energeticky neúsporné technologie, nové zařízení nesmí mít větší výkon než zařízení nahrazované,
 • žadatelé: malé, střední i velké podniky,
 • způsobilé výdaje:
  • dlouhodobý hmotný majetek související s realizací energeticky úsporných opatření,
  • dlouhodobý nehmotný majetek související s pořizovaným hmotným majetkem,
  • energetický audit,
 • procentní výše podpory:
  • 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky,
  • 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky,
  • 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky,
 • absolutní výše dotace: min. 0,5 mil. Kč, max. 375 mil. Kč,
 • proplacení dotace: ex-post (po vynaložení způsobilých výdajů),
 • způsobilé výdaje lze vynaložit: nejdříve v den podání žádosti,
 • co zařídíme:
  • posoudíme relevanci Vašeho projektu pro dotační účely,
  • pomůžeme Vám sestavit vhodný koncept projektu,
  • doporučíme Vám energetického auditora,
  • sepíšeme žádost včetně všech příloh,
  • připravíme veškeré podklady pro výběrová řízení,
  • pomůžeme Vám s projektovým managementem (žádosti o platbu, účetní poradenství atd.),
  • obhájíme projekt v případě kontroly řídicího orgánu,
 • odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.