Mezinárodní pohyb pracovníků

V současném globalizovaném ekonomickém prostředí se stále více tuzemským společnostem otevírá možnost vysílání zaměstnanců do zahraničí. Rovněž zahraniční společnosti aktivně rozšiřují své české pobočky a zajišťují jejich chod pomocí zaměstnanců ze svých domovských zemí. S mezinárodním pohybem pracovníků je však spojena řada administrativních, pracovněprávních a daňových aspektů, které s sebou přináší různá rizika.

Služby, které poskytujeme v rámci oblasti mezinárodního pohybu pracovníků, můžete využít, vysíláte-li svoje zaměstnance do Německa, Rakouska, Slovenska, Velké Británie nebo do jiných členských zemí Evropské unie. Pro potřeby administrativy spojené s mezinárodním pohybem pracovníků jsme k dispozici i v případě, že cílová země není členským státem Evropské Unie; obrátit se na nás můžete i tehdy, vysíláte-li pracovníky do Švýcarska, Běloruska, Ruska a jiných evropských států.

Pomůžeme Vám i v případě, kdy naopak zaměstnance z cizích zemí přijímáte. Jestliže tedy chcete zaměstnávat pracovníky např. z Ukrajiny, Slovenska, Ruska, Běloruska, Albánie a ostatních zemí, i pro Vás je zde příležitost, jak využít výhod, které poskytuje zapojení se do naší agendy globálního pohybu pracovníků.

V obou výše zmíněných případech můžete využít naši nabídku komplexního zpracování zahraničních mezd.

Zamezení dvojího zdanění

Zpracování veškerých potřebných podkladů pro mezinárodní pohyb pracovní síly je poměrně složitá a komplexní záležitost. V jednotlivých zemích je v souvislosti s mezinárodním pohybem pracovní síly nutné splnit odlišné daňové a pracovněprávní náležitosti. Rovněž je nutné pečlivě analyzovat situaci kvůli hrozícímu dvojímu zdanění a zajistit jeho eliminaci. Zamezení dvojího zdanění je jednou z nejdůležitějších náležitostí při zpracování podkladů mezinárodního pohybu pracovní síly.

Daňový rezident a daňový nerezident

U každého zaměstnance je také nezbytné s ohledem na délku vyslání do zahraničí posoudit, zda se jedná o daňového rezidenta či daňového nerezidenta své domovské země. Daňový rezident je občan, jehož příjmy podléhají zdanění pouze v domovské zemi. Daňový nerezident má v domovské zemi pouze omezenou daňovou povinnost. Je proto nutné pečlivě analyzovat daňové rezidentství vysílaného zaměstnance.

Komplexní zpracování

Zaměstnávání cizinců či vysílání tuzemských pracovníků do zahraničí s sebou přináší řadu administrativních, pracovněprávních a daňových úskalí, které je potřeba překonat. Nabízíme Vám komplexní zpracování všech těchto oblastí, které výrazně uspoří Váš čas. Naše silné daňové zázemí Vám navíc poskytne jistotu a podporu pro jakoukoliv neočekávanou situaci, která v průběhu realizace mezinárodního pohybu pracovní síly může nastat.

Služba je určena pro

  • firmy, které krátkodobě či dlouhodobě vysílají své zaměstnance na práci do zahraničí,
  • společnosti, které po krátkou či dlouhou dobu zaměstnávají cizince na práci v tuzemsku,
  • tuzemské pracovníky, kteří krátkodobě či dlouhodobě pracují v cizině,
  • cizince, kteří po krátkou či dlouhou dobu vykonávají pracovní činnost v tuzemsku.