Rozsah našich služeb

Úroveň obtížnosti zpracování komplexního servisu pro každého vyslaného zaměstnance je pro jednotlivé země rozdílná. Našim cílem je poskytnout Vám kompletní administrativní, daňové a pracovněprávní zázemí a zajistit, aby Vaše vysílání tuzemských zaměstnanců do zahraničí či zahraničních zaměstnanců do České republiky proběhlo bez komplikací. Současně minimalizujeme Vaši administrativní a časovou zátěž spojenou s touto agendou.

Náročnost zpracování na naší straně

 • nutná pokročilá znalost zahraniční legislativy vedené v cizím jazyce
 • rozsáhlá administrativa propojující daňovou, legislativní a právní oblast,
 • komunikace s institucemi v oblasti pracovních podmínek, daní, sociálního a zdravotního pojištění v cizím jazyce,
 • často nejednoznačná legislativa týkající se podmínek práce v zahraniční.

  Co jsme schopní pro vás zajistit

 • zpracování zahraničních mezd,
 • poradenství v daňové a pracovněprávní oblasti,
 • nastavení interních směrnic pro vysílání zaměstnanců,
 • sestavování daňových přiznání pro vysílané zaměstnance,
 • zajištění plného daňového servisu pro Vaši společnost v souvislosti s vysíláním zaměstnanců,
 • zastupování Vaší společnosti před správcem daně v souvislosti s vysíláním zaměstnanců,
 • zajištění všech povinností vysílaných zaměstnanců vůči institucím v oblasti pracovních podmínek, daní, sociálního a zdravotního pojištění,
 • specializované poradenství v oblasti nestandardních případů.

Konkretizace činností které pro Vás zajistíme

 • ověření možnosti obsazení tuzemské pracovní pozice cizincem,
 • ověřeno možnosti obsazení zahraniční pracovní pozice tuzemským pracovníkem,
 • načasování úkonů (agenda) před vstupem na cizí území,
 • vyřízení dočasného pobytu,
 • zajištění víza,
 • zabezpečení pracovního povolení - zaměstnanecká karta (dříve zelená karta), modrá karta,
 • kontrola dodržování časových harmonogramů týkajících se dočasného pobytu,
 • sledování termínů a náplně práce,
 • změny v pracovní agendě,
 • hlídání termínů smluv,
 • prodlužování pracovního povolení,
 • prolongace víza,
 • přihlášení a odhlášení plateb sociálního pojištění,
 • přihlášení a odhlášení plateb zdravotního pojištění,
 • zpracování zahraničních mezd,
 • nastavení minimálních garantovaných pracovních podmínek v cílové destinaci, např. vyplácení minimální mzdy,
 • kontrola dvojího zdanění za účelem zamezení dvojímu zdanění,
 • zpracování odvodů a ročního zúčtování za zaměstnance, příp. daňového přiznání,
 • řešení pracovně-právních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,
 • komunikace se zahraničním zaměstnancem / zaměstnavatelem,
 • komunikace s pracovním úřadem,
 • jednání s ministerstvy,
 • komunikace s konzuláty,
 • další související agenda.