Druhy investičních pobídek

Investiční pobídky lze rozdělit na tři oblasti: pro zpracovatelských průmysl, pro technologická centra a pro centra strategických služeb.

Investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl

Základní podmínky:

 • investice v min. výši 10-80 mil. Kč (dle regionu a velikosti podniku),
 • minimálně 50 % investice do strojů, přístrojů, zařízení a softwaru (tzn. investice do nemovitosti nemůže přesáhnout polovinu celkové výše investice),
 • udržitelnost 5 let.

Způsobilé výdaje:

 • pořízení strojů, přístrojů, zařízení a softwaru (sleva na dani),
 • pořízení nemovitostí (sleva na dani),
 • nová pracovní místa (pouze ve vymezených regionech, hmotná podpora),
 • rekvalifikace (pouze ve vymezených regionech, hmotná podpora).

Výše podpory:

 • malý podnik: 45 % způsobilých výdajů,
 • střední podnik: 35 % způsobilých výdajů,
 • velký podnik: 25 % způsobilých výdajů.

Forma podpory:

 • sleva na dani z příjmu právnických osob po dobu 10 let pro investiční výdaje,
 • podpora pro vytváření nových pracovních míst až do výše 300 tis. Kč,
 • podpora rekvalifikace či školení nových zaměstnanců až do výše 50 % školících nákladů,
 • osvobození od daně z nemovitosti po dobu 5 let (pouze ve vybraných lokalitách).

Specifika podpory a konkrétní příklad:

Celková podpora nikdy nesmí přesáhnout procentní hranici dle velikosti podniku. V případě kombinace slevy na dani a hmotné podpory je sleva na dani ponížena o hmotnou podporu. Toto lze nejlépe demonstrovat na konkrétním příkladu, v němž je předmětem podpory výstavba nového závodu středního podniku s náklady 100 mil. Kč (50 mil. Kč strojní vybavení, 50 mil. Kč nemovitost), při kterém bude vytvořeno 20 pracovních míst v regionu, kde jsou nová místa podporována částkou 100 tis. Kč za jedno místo. Celková výše podpory může být maximálně 35 % procent z investice (35 mil. Kč). Vzniká však nárok na hmotnou podporu ve výši 2 mil. Kč (20 míst, podpora 100 tis. Kč na každé). Celková podpora tak bude složena z hmotné podpory 2 mil. Kč a slevy na dani 33 mil. Kč (maximální výše podpory 35 mil. Kč minus hmotná podpora 2 mil. Kč).

Investiční pobídky pro technologická centra

Základní podmínky:

 • investice v min. výši 10 mil. Kč,
 • minimálně 50 % investice do strojů, přístrojů, zařízení a softwaru (tzn. investice do nemovitosti nemůže přesáhnout polovinu celkové výše investice),
 • vytvoření alespoň 20 pracovních míst,
 • udržitelnost 5 let,
 • v případě podání žádosti malým nebo středním podnikem je možné snížení hodnot na polovinu.

Způsobilé výdaje:

 • pořízení strojů, přístrojů, zařízení a softwaru (sleva na dani),
 • pořízení nemovitostí (sleva na dani),
 • nová pracovní místa (pouze ve vymezených regionech, hmotná podpora),
 • rekvalifikace (pouze ve vymezených regionech, hmotná podpora).

Výše podpory:

 • malý podnik: 45 % způsobilých výdajů,
 • střední podnik: 35 % způsobilých výdajů,
 • velký podnik: 25 % způsobilých výdajů.

Forma podpory:

 • sleva na dani z příjmu právnických osob po dobu 10 let pro investiční výdaje,
 • podpora pro vytváření nových pracovních míst až do výše 200 tis. Kč,
 • podpora rekvalifikace či školení nových zaměstnanců až do výše 50 % školících nákladů,
 • osvobození od daně z nemovitosti po dobu 5 let (pouze ve vybraných lokalitách).

Specifika podpory a konkrétní příklad:

Celková podpora nikdy nesmí přesáhnout procentní hranici dle velikosti podniku. V případě kombinace slevy na dani a hmotné podpory je sleva na dani ponížena o hmotnou podporu. Toto lze nejlépe demonstrovat na konkrétním příkladu, v němž je předmětem podpory výstavba nového technologického centra velkého podniku s náklady 50 mil. Kč (30 mil. Kč strojní vybavení, 20 mil. Kč nemovitost), při kterém bude vytvořeno 30 pracovních míst v regionu, kde jsou nová místa podporována částkou 200 tis. Kč za jedno místo. Celková výše podpory může být maximálně 25 % procent z investice (12,5 mil. Kč). Vzniká však nárok na hmotnou podporu ve výši 6 mil. Kč (30 míst, podpora 200 tis. Kč na každé). Celková podpora tak bude složena z hmotné podpory 6 mil. Kč a slevy na dani 6,5 mil. Kč (maximální výše podpory 12,5 mil. Kč minus hmotná podpora 6 mil. Kč).

Investiční pobídky pro centra strategických služeb

Základní podmínky:

 • mezinárodní přesah služeb centra na území alespoň dvou dalších států kromě České republiky,
 • vytvoření alespoň 20 pracovních míst pro centra zabývající se vývojem softwaru či datová centra,
 • vytvoření alespoň 70 pracovních míst pro centra sdílených služeb a opravárenská centra,
 • vytvoření alespoň 500 pracovních míst pro call centra,
 • udržitelnost 5 let,
 • v případě podání žádosti malým nebo středním podnikem je možné snížení hodnot na polovinu.

Způsobilé výdaje:

 • pořízení strojů, přístrojů, zařízení a softwaru (sleva na dani),
 • pořízení nemovitostí (sleva na dani),
 • nová pracovní místa (pouze ve vymezených regionech, hmotná podpora),
 • rekvalifikace (pouze ve vymezených regionech, hmotná podpora).

Výše podpory:

 • malý podnik: 45 % způsobilých výdajů,
 • střední podnik: 35 % způsobilých výdajů,
 • velký podnik: 25 % způsobilých výdajů.

Forma podpory:

 • sleva na dani z příjmu právnických osob po dobu 10 let pro investiční výdaje,
 • podpora pro vytváření nových pracovních míst až do výše 300 tis. Kč,
 • podpora rekvalifikace či školení nových zaměstnanců až do výše 50 % školících nákladů,
 • osvobození od daně z nemovitosti po dobu 5 let (pouze ve vybraných lokalitách).

Specifika podpory a konkrétní příklad:

Celková podpora nikdy nesmí přesáhnout procentní hranici dle velikosti podniku. V případě kombinace slevy na dani a hmotné podpory je sleva na dani ponížena o hmotnou podporu. Toto lze nejlépe demonstrovat na konkrétním příkladu, v němž je předmětem podpory výstavba nového datového centra malého podniku s náklady 20 mil. Kč (10 mil. Kč strojní vybavení, 10 mil. Kč nemovitost), při kterém bude vytvořeno 20 pracovních míst v regionu, kde jsou nová místa podporována částkou 100 tis. Kč za jedno místo. Celková výše podpory může být maximálně 45 % procent z investice (9 mil. Kč). Vzniká však nárok na hmotnou podporu ve výši 2 mil. Kč (20 míst, podpora 100 tis. Kč na každé). Celková podpora tak bude složena z hmotné podpory 2 mil. Kč a slevy na dani 7 mil. Kč (maximální výše podpory 9 mil. Kč minus hmotná podpora 2 mil. Kč).

Odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.