Novela zákona o investičních pobídkách

Vzhledem k změnám hospodářské situace České republiky od doby zavedení investičních pobídek (1998) byla v září 2019 byla schválena novela Zákona o investičních pobídkách, která počítá pro investiční pobídky zaměřené na zpracovatelský průmysl s následujícími úpravami:

  • podpora vyšší přidané hodnoty, ne prostých "montoven",
  • mzda ve výši minimálně krajského průměru u alespoň 80 procent zaměstnanců (přepočítáváno v intervalu 7 či 12 měsíců),
  • minimálně 10 % zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním a současně uzavřená smlouva s vysokou školou či výzkumnou institucí v objemu nejméně 1 % celkové výše investice (lze uznat náklady vynaložené max. 2 roky před podáním žádosti),
  • nebo alespoň 2 % výzkumně-vývojových pracovníků nebo technologie pořizovaná pro účely výzkumu a vývoje,
  • ani jeden z výše uvedených bodů není vyžadován v tzv. postižených regionech, kde platí pouze minimální výše investice 40 mil. Kč pro velký podnik a 20 mil. Kč pro střední podnik a 10 mil. Kč pro malý podnik,
  • hmotná podpora na nová pracovní místa či rekvalifikaci pouze u regionů, které mají nezaměstnanost vyšší než 7,5 %,
  • zrušení povinnosti vytvoření alespoň 20 nových pracovních míst,
  • snížení minimální výše investice pro malé a střední podniky na 50 mil. Kč, ve vybraných postižených regionech na 25 mil. Kč,
  • finální schválení projektu provede Vláda České republiky.

Regionální vymezení pro investiční pobídky:

Zdroj: Czechinvest

Odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.