Novela zákona o investičních pobídkách

Vzhledem k změnám hospodářské situace České republiky od doby zavedení investičních pobídek (1998) je dlouhodobě zvažována změna koncepce investičních podmínek. Na podzim roku 2018 byla vládou schválena novela Zákona o investičních pobídkách, která počítá pro investiční pobídky zaměřené na zpracovatelský průmysl s následujícími úpravami:

  • podpora vyšší přidané hodnoty, ne prostých "montoven",
  • mzda ve výši minimálně krajského průměru u alespoň 80 procent zaměstnanců,
  • minimálně 10 % zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním nebo alespoň 2 % výzkumně-vývojových pracovníků,
  • hmotná podpora na nová pracovní místa či rekvalifikaci pouze u regionů s nezaměstnaností vyšší než 7,5 %,
  • zrušení povinnosti vytvoření alespoň 20 nových pracovních míst,
  • snížení minimální výše investice pro malé a střední podniky na 50 mil. Kč.

Pro investiční pobídky zaměřené na technologická centra a centra sdílených služeb jsou změny následující:

  • plošná podpora (mimo Prahy) nových pracovních míst částkou 200 tis. Kč,
  • plošná podpora (mimo Prahu) rekvalifikace ve výši 25 % nákladů,
  • úprava definice pojmu "nové pracovní místo" lépe umožňující přesun zaměstnanců z výroby do technologických center a center sdílených služeb,
  • snížení minimální investice pro malé a střední podniky na polovinu.

Novela v červnu 2019 prošla třetím čtením ve Sněmovně. Její platnost se očekává od podzimu 2019.

Odpovědná osoba pro více informací: Ing. Martin Bednář, tel. +420 727 829 873, email: bednar@resea.cz.