Kariéra

Jak to u nás funguje

Jako případné uchazeče o zaměstnání v naší společnosti bychom Vás v první řadě rádi seznámili s tím, kdo jsme a co Vás u nás čeká.

Kdo jsme a čím se zabýváme

Již více než 10 let pomáháme firmám financovat jejich výzkum, vývoj a inovace. Jsme stabilní českou firmou, která díky svému odbornému a obětavému týmu zaměstnanců neustále roste. Zaměřujeme se především na poradenství v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj a dotací. Našimi klienty jsou společnosti sídlící v České republice a realizující výzkum a vývoj. Jedná se o malé lokální firmy i velké nadnárodní korporace s širokým spektrem zaměření od strojírenství přes IT, chemii, potravinářství, elektrotechniku či textilní průmysl. Naši zaměstnanci tak přicházejí do styku se zajímavými vývojovými projekty napříč průmyslovými obory.

Co Vás u nás čeká

Plně si uvědomujeme, že úspěch našeho podnikání je do značné míry založen na spokojenosti našich zaměstnanců. Snažíme se proto vytvořit jim vhodné podmínky a prostředí, aby se mohli plně soustředit na svou práci.

Pružná pracovní doba

Jedním ze základních kamenů našich pracovních podmínek je pružná pracovní doba s vyhodnocovacím obdobím po šesti měsících. Většina našich zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr musí být na pracovišti přítomna v pracovní dny od 9:00 do 15:00 (pauza na oběd je samozřejmostí). Zbylý čas do plné osmihodinové denní pracovní doby si zaměstnanec může dle aktuálního pracovního zatížení a svého uvážení rozložit do období šesti měsíců. Každý půlrok proběhne vyhodnocení odpracovaného času, při kterém by měl být „na nule“ (tzn. na plném počtu odpracovaných hodin, bez chybějících hodin či přesčasů). Není tak nutné odpracovat každý den osm hodin. Denní odpracovaný čas mimo povinné rozmezí je plně na volbě zaměstnance, který také může část hodin odpracovat i formou home-office. Tento systém navíc umožňuje vybírat volno (většinou kratší čas – jeden či dva volné dny, půldenní absence apod.) bez nutnosti čerpat dovolenou či mít aktuálně k dispozici přesčas (zaměstnanec si daný čas může v rámci sledovaného půlroku nadpracovat).

Benefity

Kromě pružné pracovní doby nabízíme zaměstnancům i další benefity. Samozřejmostí je káva a čaj na pracovišti, jako podpůrná složka mzdy mohou být využity stravenky a příspěvek na životní pojištění či penzijní připojištění v rámci rozsahu daného zákonem. Ceníme si dlouhodobou spolupráci, pro zaměstnance tak máme připravený systém benefitů založený na množství odpracovaných let. Zaměstnancům rovněž umožňujeme osobní rozvoj formou účasti na tematických školeních či konferencích a výukou angličtiny firemní lektorkou.

Jeden tým

Důležité pro nás je, aby si naši zaměstnanci rozuměli a tvořili jeden tým, jehož členové při sobě budou stát. Při přijímacím řízení tak kromě schopností a dovedností zohledňujeme i povahovou stránku uchazečů. Snažíme se vybírat si takové uchazeče, kteří zapadnou do našeho přátelského kolektivu. Cílem je utvořit a udržovat příjemné pracovní prostředí, ve kterém se naši zaměstnanci budou cítit dobře. Pro utužení kolektivu rovněž pořádáme zajímavé teambuildingové akce, při kterých si naši zaměstnanci mohou vyzkoušet různé činností (týmové vaření, laser game, exit game apod.).

Pokud jsme Vás zaujali, rádi se s Vámi osobně seznámíme. Níže můžete nalézt aktuálně volné pozice.

Volné pozice

Obchodný asistent/ka pre slovenský trh

Administrátor dotačních projektů

Nenašli jste žádnou vhodnou pozici, a přesto si myslíte, že nám máte co nabídnout? Neváhejte nás oslovit a představit nám Vaše schopnosti a dovednosti.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Kubitová, tel. 534 002 466, email: kubitova@resea.cz.