Odčitatelná položka na VaV

Od 1.4.2019 vstupuje v účinnost novelizace zákona, která vede k podstatným změnám v uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Změny se týkají především následujících oblasti:Projekt výzkumu a vývojeProjekt výzkumu a vývoje bylo doposud ...

Po uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj ve Vašem daňovém přiznání může dojít k daňové kontrole ze strany správce daně (finančního úřadu). V rámci ní může správce daně požadovat vysvětlení či doplnění některých uváděných ...

Projekt výzkumu a vývoje

19. října 2016

Součástí dokumentace nutné k uplatnění odčitatelné položky na VaV je mimo jiné dokument Projekt výzkumu a vývoje.

Výzkumem a vývojem se zabývá především zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje. Dále se touto problematikou zabývá zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. V tomto zákoně je v paragrafu 34 zakotvena odčitatelná položka na výzkum a vývoj. Je ...

Ne jste si jisti, zda Vaše společnost provádí výzkum a vývoj? Není pro Vás výklad daňového zvýhodnění výzkumu a vývoje jednoznačný? Máte obavy z kontroly finančního úřadu? Jsme tu pro to, abychom tyto záležitosti vyřešili za Vás!Rádi Vás ...

Uplatňujete ve své firmě daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje? Jste si jisti, že odečítáte veškeré možné položky odčitatelné od základu daně a Vaše dokumentace naplňuje veškeré požadované náležitosti? Obraťte se na nás, pomůžeme Vám využít ...

Postup naší práce

10. října 2016

Průběh spolupráceNa daňové zvýhodnění můžete dosáhnout již po několika krocích. Celý proces jsme u menších projektů schopni zvládnout již za dva měsíce. Je však třeba brát v potaz, že se v žádném případě nejedná o počin jednorázový, ale o ...

Co je odčitatelná položka na výzkum a vývoj?Odčitatelná položka na výzkum a vývoj (VaV) je jedním ze základních nástrojů používaných k financování podnikového výzkumu či vývoje v České republice. Funguje na principu tzv. dvojího uplatnění nákladů ...