Odčitatelná položka na VaV

Po uplatnění odečitatelné položky na výzkum a vývoj ve Vašem daňovém přiznání může dojít k daňové kontrole ze strany správce daně (finančního úřadu). V rámci ní může správce daně požadovat vysvětlení či doplnění některých uváděných ...

Projekt výzkumu a vývoje

19. října 2016

Součástí dokumentace nutné k uplatnění odčitatelné položky na VaV je mimo jiné dokument Projekt výzkumu a vývoje.

Výzkumem a vývojem se zabývá především zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje. Dále se touto problematikou zabývá zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. V tomto zákoně je v paragrafu 34 zakotvena odčitatelná položka na výzkum a vývoj. Je ...

Nejste si jisti, zda Vaše společnost provádí výzkum a vývoj? Není pro Vás výklad daňového zvýhodnění výzkumu a vývoje jednoznačný? Máte obavy z kontroly finančního úřadu? Jsme tu pro to, abychom tyto záležitosti vyřešili za Vás!Rádi Vás složitým ...

Uplatňujete ve své firmě daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje? Jste si jisti, že odečítáte veškeré možné položky odčitatelné od základu daně a Vaše dokumentace naplňuje veškeré požadované náležitosti? Obraťte se na nás, pomůžeme Vám využít ...

Postup naší práce

10. října 2016

Průběh spolupráceZajímá Vás, jakým způsobem probíhá spolupráce s naší firmou? Chcete se dozvědět více?Na daňové zvýhodnění můžete dosáhnout již po několika krocích. Celý proces jsme u menších projektů schopni zvládnout již za dva měsíce. Je ...

Co je odčitatelná položka na výzkum a vývoj?Odčitatelná položka na výzkum a vývoj (VaV) je jedním ze základních nástrojů používaných k financování podnikového výzkumu či vývoje v České republice. Funguje na principu tzv. dvojího uplatnění nákladů ...