Firmy neuplatňující daňový odpočet

Ne jste si jisti, zda Vaše společnost provádí výzkum a vývoj? Není pro Vás výklad daňového zvýhodnění výzkumu a vývoje jednoznačný? Máte obavy z kontroly finančního úřadu? Jsme tu pro to, abychom tyto záležitosti vyřešili za Vás!

Rádi Vás složitým procesem daňového zvýhodnění výzkumu a vývoje provedeme. Vypracujeme kompletní dokumentaci projektu nezbytnou pro uplatnění odčitatelné položky a zároveň identifikujeme všechny relevantní daňově uznatelné náklady. Zbavíme Vás starosti se zdlouhavou tvorbou nutných podkladů a současně budete moci peníze získané uplatněním daňového odpočtu znovu investovat do Vaší společnosti.

Výzkum a vývoj může probíhat i ve Vaší výrobní hale

Jedním ze základních omylů v souvislosti s realizací výzkumu a vývoje je představa, že se jedná o činnost, která může probíhat pouze v odborné laboratoři či musí přinést světově přelomový výsledek. Výzkum a vývoj pro potřeby daňového odpočtu přitom může probíhat i ve Vaší výrobní hale či konstrukční kanceláři. Jeho výstupem musí být produkt přelomový pro Vaši společnost. Je tak zcela irelevantní, zda daný produkt existuje na trhu či zda jím disponuje Vaše konkurence. Vymezení výzkumu a vývoje pro účely daňového odpočtu se opírá o ocenitelný prvek novosti a faktory technické nejistoty. Tyto pojmy mohou být na první pohled těžko uchopitelné v souvislosti s Vaším projektem. Rádi Vám je však vysvětlíme a ukážeme, zda jsou součástí Vašeho projektu.

Odečitatelnou položku na VaV lze uplatnit i při vývoji nového výrobního postupu Výzkum a vývoj může probíhat i Ve vaší výrobní hale

Výzkum a vývoj může probíhat i ve Vaší výrobní hale.

Sestavení projektu

Veškerou agendu týkající se sestavení a uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj od vytvoření kompletní dokumentace po identifikaci veškerých daňově uznatelných nákladů vykonáme za Vás. Z Vaší strany bude třeba pouze malá součinnost, která by u velkých firem neměla přesáhnout cca 20 hodin ročně a u menších firem cca 10 hodin ročně.

Celou dokumentaci projektu si nakonec odsouhlasíme s odpovědnou osobou ve firmě. Tímto eliminujeme jakékoliv případné nepřesnosti vzniklé při předešlé vzájemné komunikaci.

Odčitatelnou položku na výzkum a vývoj lze využít i při vývoji nového výrobního postupu.

Odčitatelnou položku na výzkum a vývoj lze využít i při vývoji nového výrobního postupu.

Obhájení projektu

Po uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj může nastat kontrola finančního úřadu. S obhajobami projektů v různých oborech máme bohaté zkušenosti. Rozhodneme-li se projekt uchopit a uplatnit, jsme smluvně zavázáni k jeho obhajobě. Nemusíte se tak bát průběhu kontroly ani případných sankcí. Celým procesem obhajoby Vás provedeme a minimalizujeme Vaši administrativní, časovou i finanční zátěž.

Odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.