Firmy uplatňující daňový odpočet

Uplatňujete ve své firmě daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje? Jste si jisti, že odečítáte veškeré možné položky odčitatelné od základu daně a Vaše dokumentace naplňuje veškeré požadované náležitosti?

Obraťte se na nás, pomůžeme Vám využít daňové zvýhodnění s maximálním efektem!

Daňový odpočet na výzkum a vývoj je uplatňován v řadě oblastí strojírenství, jedním z nich je i výroba zemědělské techniky Daňový odpočet na výzkum a vývoj je uplatňován v řadě oblastí strojírenství, jedním z nich je i výroba zemědělské techniky

Daňový odpočet na výzkum a vývoj je uplatňován v řadě oblastí strojírenství, jedním z nich je i výroba zemědělské techniky.

Proč si nechat dělat daňové zvýhodnění od profesionálů?

Spolupráce s námi Vám přinese výraznou časovou úsporu, zvýší Vaši odčitatelnou položku a poskytne Vám garance v případě kontroly finančního úřadu.

Součinnost Vaší firmy bude jen zlomkem času, který byste věnovali celému procesu sami. Ve velkých společnostech doba strávená s námi nepřesáhne více než 15-20 hod. ročně, u malých společností bude stačit spolupráce v rozsahu přibližně 10 hod. ročně.

Kooperace se většinou týká především osoby vedoucího výzkumu a vývoje a zaměstnance účtárny. Na základě osobní součinnosti a dodání nezbytných podkladů jsme schopni připravit kompletní ekonomickou i technickou dokumentaci, provést vyčíslení daňového odpočtu a projekty v případě potřeby obhájit před finančním úřadem. Platí zásada, že klient nikdy nic nepíše. Veškeré podklady jsme schopni připravit sami našimi odborně vzdělanými zaměstnanci. Za dobu naší působnosti naši odborně vzdělaní zaměstnanci zvládli připravit technické podklady pro projekty ze strojírenství, IT, chemie, elektrotechniky, potravinářství, textilního průmyslu a mnoha dalších oborů.

V případě potřeby jsme schopni Vaši stávající dokumentaci připravovanou Vašimi zaměstnanci posoudit, zhodnotit a doporučit případné úpravy. Získáte tak zpětnou vazbu, na jejímž základě můžete tvorbu své dokumentace do budoucna upravit a přizpůsobit aktuálním legislativním požadavkům. Probíhá-li už ve Vaší společnosti kontrola finančního úřadu, pomůžeme s obhajobou Vašeho projektu.

Odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš tel. +420 727 829 873, email: bednar@resea.cz.