Kontrola finančního úřadu

Po uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj ve Vašem daňovém přiznání může dojít k daňové kontrole ze strany správce daně (finančního úřadu). V rámci ní může správce daně požadovat vysvětlení či doplnění některých uváděných skutečností. Může rovněž napadnout formální náležitosti Vašeho projektu, Vámi identifikované daňově uznatelné náklady pro daňový odpočet výzkumu a vývoje či přítomnost ocenitelného prvku novosti a faktorů technické nejistoty ve Vašem projektu.

Obhajoba odčitatelné položky na výzkum a vývoj může být časově náročná. Pro její úspěšné absolvování je nutné se velmi dobře orientovat v aktuální daňové legislativě a v současném přístupu správce daně k uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Vyplatí se také mít zkušenosti s komunikací s finančním úřadem v takovýchto situacích. Vzhledem k často krátkým termínům od správce daně je rovněž nutné být schopen rychle reagovat na veškeré jeho požadavky.

Nastala-li u Vás kontrola finančního úřadu týkající se daňového odpočtu na výzkum a vývoj, se kterou potřebujete poradit, rádi Vám pomůžeme. Máme zkušenosti nejen s obhajobou námi zpracovávaných projektů, ale i projektů společností, které se na nás obrátily až v okamžiku průběhu kontroly finančního úřadu. Na základě seznámení se s Vaší situací jsme schopni navrhnout Vám další postup, připravit podklady pro obhajobu Vašeho projektu a zúčastnit se jednání se správcem daně.

Odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.