Odčitatelná položka na výzkum a vývoj

Co je odčitatelná položka na výzkum a vývoj?

Odčitatelná položka na výzkum a vývoj (VaV) je jedním ze základních nástrojů používaných k financování podnikového výzkumu či vývoje v České republice. Funguje na principu tzv. dvojího uplatnění nákladů na VaV (poprvé v nákladech, podruhé v daňovém odpočtu). Při výpočtu daní se odečítá ze základu daně a jejím užitím vzniká tzv. upravený základ daně. Odčitatelné položky, které se týkají výzkumu a vývoje, jsou vyjmenovány v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Díky tomuto zákonu si můžete od základu daně odečíst náklady na výzkum a vývoj ve výši 100 %. Zákonem není výše daňového odpočtu na výzkum a vývoj limitována.

Jaké náklady na výzkum a vývoj lze uplatnit?

V rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj lze uplatnit především náklady na:

  • zaměstnance podílející se na VaV projektech,
  • materiál pro výrobu prototypů a funkčních vzorků,
  • režijní náklady (energie),
  • odpisy zařízení pořízených při realizaci VaV projektů,
  • nákup služeb od vysokých škol a výzkumných institucí.

Kdo může daňový odpočet na výzkum a vývoj využít?

Daňový odpočet na výzkum a vývoj je v současné době využíván ve většině průmyslových odvětví. Nejčastěji se s ním lze setkat v různých oblastech strojírenství a IT, využívají jej však i firmy v působící v oboru chemie, textilní výroby, potravinářství, elektrotechniky, metalurgie a mnoha dalších. Výzkum a vývoj pro účely daňového odpočtu zdaleka nemusí být odbornou prací v laboratoři. Přicházíte-li na trh s novými produkty, pravděpodobně výzkum či vývoj probíhá i ve Vaší výrobní hale nebo konstrukční kanceláři. Posouzení Vašich projektů a jejich souladu s náležitostmi daňového odpočtu na výzkum a vývoj patří k základům naší práce, rádi Vám tak objasníme, zda jsou Vaše projekty pro odčitatelnou položku na VaV vhodné.

Co jsme schopni zařídit?

  • posoudíme vhodnost Vašich projektů pro daňový odpočet na VaV,
  • identifikujeme veškeré náklady a přiřadíme je k jednotlivým projektům,
  • vypracujeme kompletní potřebnou technickou i ekonomickou dokumentaci,
  • vyčíslíme celkovou výši odpočtu na VaV pro dané účetní období,
  • v případě kontroly finančního úřadu projekt obhájíme.

Proč s námi?

Nikdy nic nepíšete

Vytvoříme za Vás veškerou potřebnou dokumentaci. Základem našeho týmu jsou specialisté technické dokumentace vzdělaní v technických, přírodovědných a IT oborech, kteří jsou schopni připravit za Vás kompletní technickou dokumentaci k Vašemu projektu. Disponujeme rovněž zkušeným daňovým poradcem a týmem účetních, kteří se postarají o ekonomické podklady. Zcela z Vás tak sejmeme břímě zdlouhavé administrativy. Vy vyvíjíte, my Vám zajišťujeme dokumentaci k financování Vašich projektů.

Víme, co děláme

Za více než 10 let našeho fungování v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj jsme nasbírali řadu zkušeností s různými druhy projektů – malými a jednoduchými pro lokální firmy i velkými a složitými pro nadnárodní koncerny. Zvládli jsme realizovat projekty v široké škále oblastí od strojírenství a IT až po elektrotechnickou, chemickou, metalurgickou, potravinářskou či textilní výrobu. S každým dalším rokem našeho fungování díky novým projektům rostou zkušenosti i odbornost našeho týmu.

Zakládáme si na osobním přístupu a otevřenosti

Naše činnost je založena na osobním kontaktu s klientem. Veškeré kroky naší práce jsou Vám osobně vysvětleny, jednání jsou základem pro tvorbu dokumentace. Pravidelně zjišťujeme Vaši zpětnou vazbu na naši práci a na jejím základě průběžně upravujeme parametry vzájemné spolupráce, aby pro Vás byly optimální. Neschováváme se před odpovědností. Na našem webu naleznete přímý kontakt na všechny odpovědné pracovníky až po jednatele, které můžete v případě potřeby kontaktovat.

Neopustíme Vás v případě kontroly

Odčitatelná položka na VaV s sebou nese riziko kontroly finančního úřadu. Za svou prací si vždy plně po celou dobu případné kontroly Vám poskytujeme plnou součinnost. Své dílo si před kontrolním orgánem obhájíme. Úspěšně jsme absolvovali kontroly u řady našich projektů, dokážeme rovněž pomoci v případě obhajoby projektu, na jehož tvorbě jsme se nepodíleli.

Nezavazujeme si Vás

Naše smlouvy nejsou časově ohraničeny a nenutí Vás s námi spolupracovat po předem určenou dobu. Snažíme se, abyste s námi byli spokojeni a naše spolupráce probíhala co nejdéle. Za tímto účelem průběžně zjišťujeme Vaši zpětnou vazbu a operativně řešíme jakoukoliv vzniklou situaci. Pokud s námi i přesto nejste spokojeni a nedokážeme nalézt oboustranně akceptovatelné řešení, naše smlouva Vás k pokračování spolupráce nenutí.

Odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.