Odčitatelná položka na VaV

Mnoho firem netuší, že mezi svými běžnými činnostmi řeší i agendu spadající do kategorie věda a výzkum. Výzkum a vývoj se týká téměř všech firem, které produkují vlastní výrobky, nebo neustále provádí jejich zdokonalování (inovace).

Také v případě, že hledáte peníze na výzkum a vývoj, nebo možnosti spolufinancování Vašich vědecko-výzkumných aktivit, je pro Vás vhodné identifikovat položky odčitatelné od základu daně a provést jejich odpočet. Lze tak „dvakrát“ uplatnit až 100% finančních prostředků, které do těchto činností vkládáte.

Vyžádejte si u nás provedení nezávazné analýzy, na základě které zjistíte, zda máte na odečitatelnou položku nárok. Toto zhodnocení je dobré svěřit odborníkům. Pokud si tuto skutečnost budete zjišťovat sami, zajisté opomenete mnohé výdaje, které lze považovat za odečitatelnou položku výzkumu a vývoje. Některé potenciálně vhodné činnosti rovněž mylně nemusíte považovat za činnosti výzkumu a vývoje.

Co je odčitatelná položka?

Odčitatelná položka se při výpočtu daní odečítá ze základu daně. Po jejím odečtení vzniká tzv. upravený základ daně.

Odčitatelné položky, které se týkají výzkumu a vývoje, jsou vyjmenovány v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Díky tomuto zákonu si můžete od základu daně odečíst až 100% výdajů vynaložených na výzkum a vývoj. Zákonem není výše daňového odpočtu na výzkum a vývoj limitována! Díky preciznímu zpracování veškerých podkladů pak tuto odčitatelnou položku obhájíme u Vašeho místně příslušného správce daně.

Co vše patří do výzkumu a vývoje?

Obsah tohoto pojmu definuje zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

Základním výzkumem se rozumí teoretická či experimentální práce vykonávaná za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečnostech, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi.

Aplikovaným výzkumem je chápána teoretická a experimentální práce, která je zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.

Experimentálním vývojem je označováno získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a dalších poznatků a dovedností pro návrh nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.

Využijte i Vy možnosti financování výzkumu a vývoje prostřednictvím odpočtu výdajů na VaV (vědu a výzkum).

Daňový odpočet na výzkum a vývoj lze využít i při vývoji nového hardwaru a softwaru Daňový odpočet na výzkum a vývoj lze využít i při vývoji nového hardwaru a softwaru

Projekt výzkumu a vývoje

Součástí dokumentace nutné k uplatnění odčitatelné položky na VaV je mimo jiné dokument Projekt výzkumu a vývoje, který nabízíme ke stažení.

Odpovědná osoba pro více informací: Ing. Martin Bednář, tel. +420 727 829 873, email: bednar@resea.cz.