Úspora nákladů

Úspory ve firmě hrají velkou roli. Můžete samozřejmě zkusit úsporu nákladů ve formě snižování energií či dalších výrobních zdrojů. Existují však i další řešení, která díky daňovému zvýhodnění výzkumu a vývoje povedou ke značné, a navíc exaktně vyčíslitelné úspoře nákladů.

Úspory ve firmě podložené zákonem

Provádíte ve Vaší společnosti výzkum a vývoj? Chcete docílit úspory nákladů? Využijte daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje!

Díky využití odčitatelné položky na VaV (výzkum a vývoj) můžete využít efektu „zdvojení nákladů“ a každoročně si tak významně snížit daňový základ.

V souladu s § 34 odst. 4 až 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů je možné každoročně odečíst od základu daně z příjmů až 100 % výdajů (nákladů) vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje. Tento odpočet je možné uplatnit i s odkladem, a to až na následující tři roky.

Problém může nastat s identifikací činností a daňově uznatelných nákladů, které je možné v rámci odčitatelné položky uplatnit.

Identifikujeme všechny činnosti VaV a položky odčitatelné od základu daně a umožníme Vám co nejvíce snížit Vaše daňové zatížení!

Odčitatelná položka výzkumu a vývoje

Díky podpoře výzkumu a vývoje v České republice (zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, § 34 odst. 4 až 8 zákona) jako plátce daně provádějící výzkum a vývoj můžete dosáhnout vysoké úspory na daních z příjmů. Těchto úspor můžete dosáhnout využitím odčitatelné položky výzkumu a vývoje.

Velkou výhodou je fakt, že náklady na vědu a výzkum nejprve uplatníte jako náklad (na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů). Podruhé ty samé náklady uplatníte ještě jednou ve formě odpočtu od základu daně pomocí odčitatelné položky na výzkum a vývoj.

Tento dvojí odpočet můžete využít při dodržení podmínek, které jsou stanoveny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Obraťte se na profesionály

Naše společnost se zabývá touto problematikou již od jejího počátku. Díky mnohaletým zkušenostem rozpoznáme veškeré činnosti a náklady, které lze do odpočitatelné položky zahrnout. Získáte tak možnost odečíst si od základu daně opravdu maximum – s námi dosáhnete maximální možné úspory nákladů!

Poskytneme Vám v této oblasti kompletní poradenské služby, které mohou zahrnovat i závazné posouzení správce daně.

Komplexní řešení pro odpočet výzkumu a vývoje!

Celý projekt:

  • vypracujeme,
  • předložíme,
  • obhájíme,
  • přebereme zodpovědnost.

Veškerý postup plně přizpůsobíme Vašim procesům tak, abyste s aplikací odčitatelné položky na VaV ve Vaší firmě měli co nejméně starostí. Vytvořené dokumenty implementujeme do Vašeho systému jakosti. Následně vyčíslíme výši odpočitatelné položky výzkumu a vývoje.