Změna pravidel pro uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj od 1.4.2019

Od 1.4.2019 vstupuje v účinnost novelizace zákona, která vede k podstatným změnám v uplatňování odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Změny se týkají především následujících oblasti:

Projekt výzkumu a vývoje

Projekt výzkumu a vývoje bylo doposud nutné mít připravený k datu zahájení výzkumu a vývoje. V rámci novely zákona bude stačit vypracovat projekt k datu podání daňového přiznání.

Oznámení o zahájení výzkumu a vývoje

Nově je zavedena ohlašovací povinnost vůči finančnímu úřadu. Náklady bude možné uplatnit pouze na projekty, které budou ohlášeny finančnímu úřadu prostřednictvím formulář Oznámení o zahájení výzkumu a vývoje. Jedná se o jednoduchý formulář, v němž bude název projektu (nesmí se po celou dobu realizace změnit) a identifikační údaje subjektu. Výdaje na projekt je možné uplatňovat až po doručení tohoto oznámení na finanční úřad. Zahájení výzkumu a vývoje může být oznámeno i po jeho skutečném zahájení, v tomto případě se budou počítat pouze výdaje po doručení Oznámení o zahájení výzkumu a vývoje finančnímu úřadu. Formulář za Vás v rámci naší činnosti připravíme a vyplníme.

Přechodné období

Od 1.1. do 31.3. nastává tzv. přechodné období. V tomto období ještě neplatí povinnost oznamovat finančnímu úřadu zahájení výzkumu a vývoje. Firmy se tak u projektů zahájených v tomto období řídí původními pravidly. Pro příslušné projekty je tak nutné vypracovat dokument Projekt zahájení výzkumu a vývoje.

Odpovědná osoba pro více informací: Ing. Jakub Klimeš, tel. +420 727 829 873, email: klimes@resea.cz.