Podporujeme

Myslíme si, že je potřeba pomáhat lidem, kteří to potřebují, a stejně tak i těm, kteří jdou za svým snem. A proto jednou za čas vybereme projekt či organizaci, u které jsme přesvědčeni, že si podporu opravdu zaslouží. Příběhy některých z nich si můžete přečíst níže.

Návštěva domova pro seniory

V návaznosti na zapojení naší firmy do akce Ježíškova vnoučata jsme dne 17.6. navštívili Domov pro seniory Kosmonautů, kde jsme v zimě splnili vánoční přání panu Stanislavovi v podobě ruských kuželek. Vzhledem k tehdejšímu nepříznivému počasí a rekonstrukci prostoru před domovem jsme se dohodli první hru odložit. Jelikož se ovšem současná situace uklidňuje a počasí je vhodné, tak jsme se rozhodli návštěvu uskutečnit.

Jak probíhala návštěva se můžete podívat zde.

Věříme, že náš dárek zpříjemní panu Stanislavovi a ostatním obyvatelům domova letní dny a už se těšíme na další ročník Ježíškových vnoučat.


RESEA je opět Ježíškovým vnoučetem

Tento rok jsme se opět zapojili do projektu Ježíškova vnoučata a tím jsme navázali na loňskou tradici, kdy jsme podpořili tuto charitativní akci Českého rozhlasu. Hlavní myšlenkou projektu je zpříjemnit vánoční svátky lidem v domovech pro seniory prostřednictvím splnění různých přání, kdy se může jednat o hmotné dárky či zážitky. Minulý rok jsme pomohli splnit přání pana Bohuslava a pořídili jsme do jeho domova pro seniory kulečník, který sklidil velký úspěch. Proto jsme se rozhodli i letos zaměřit na výběr takového dárku, který by byl pro jednotlivce obtížněji realizovatelný, ovšem byla by škoda samotné přání nesplnit. S touto myšlenkou jsme se rozhodli splnit přání panu Stanislavovi a obdarovat ho sadou na ruské kuželky, která jistě potěší i ostatní obyvatele domova. Po dohodě s domovem pro seniory jsme objednali kuželky a už jen čekali na jejich dodání.

V pondělí 9. prosince nastal den předání daru. Z důvodu rekonstrukce prostoru před domovem, kam byly kuželky zamýšleny, jsme se domluvili, že vhodnější bude sestavit kuželky až na jaře, kdy bude také vlídnější počasí. Věříme, že to na radosti z dárku panu Stanislavovi neubralo a budeme se těšit na jarní návštěvu Domova pro seniory Kosmonautů a na první hru kuželek.RESEA podporuje skautský oddíl Slůňata

Rozhodli jsme se podpořit skautský oddíl Slůňata zakoupením stolu s lavičkami pro vybavení klubovny. Jsme rádi, že dle reakcí nejmenších členů se dárek ujal a ihned začal být využíván ke svému účelu.


RESEA se stává Ježíškovým vnoučetem

Velmi náš těší, že jsme se v pátek 7.12.2018 mohli zapojit do projektu Ježíškova vnoučata. Tento projekt Českého rozhlasu se zaměřuje na pomoc starým lidem v domovech seniorů, kterým jednotlivci i firmy mohou plnit různá hmotná či zážitková přání.

Panu Bohuslavovi ze Slavkova u Brna jsme se rozhodli zpříjemnit prožití vánočních svátků věnováním kulečníku. Z akce se vyklubalo velmi příjemné odpoledne, ve kterém jsme tradiční sezení v kanceláři nahradili manuální prací. Výsledek však stál za to. Děkujeme za pomoc s přenášením a montáží kulečníku pracovníkům Domova s úsměvem ve Slavkově u Brna a přejeme všem jeho obyvatelům i personálu příjemné a pohodové Vánoce.

Podrobný popis celé této akce včetně fotoreportáže můžete najít zde.


RESEA podporuje obecně prospěšnou společnost Popálky

Dne 1.6.2018 jsme se rozhodli přispět obecně prospěšné společnosti Popálky, která se zaměřuje na pomoc lidem, jež utrpěli popáleninové úrazy. Mezi širokou škálu činností, kterými se snaží pomáhat, patří například preventivní akce, organizace setkání rodin s popálenými dětmi, pořádání letních táborů pro popálené děti a dospívající či individuální právní, sociální a zdravotnické poradenství popáleným osobám. Právě na poslední ze jmenovaných činností jsme se rozhodli přispět. Věříme, že náš příspěvek pomůže obětavému týmu Popálek pomoci osobám, které se vlivem popáleninového úrazu ocitli v těžké životní situaci.


RESEA předává dar Dětskému domovu Dagmar v Brně

Dne 5.3.2018 jsme se rozhodli věnovat dar Dětskému domovu Dagmar v Brně. Jedná se o dětský domov rodinného typu situovaný v brněnských Žabovřeskách. Zařízení se zajímavou a bohatou historií bylo založeno z iniciativy významného brněnského spisovatele, novináře a básníka Rudolfa Těsnohlídka již v roce 1929 a od té doby nepřetržitě poskytuje zázemí více než 20 dětem a dospívajícím mladým lidem.

V rámci dohody s vedením dětského domova jsme se rozhodli věnovat nový tablet Huawei studentce Sandře. Sandra studuje obor pečovatelské služby, při škole si přivydělává brigádou a ráda by v budoucnu absolvovala masérský kurz. Věříme, že ji tablet pomůže nejen při studiu nových masérských technik, ale bude jí vhodným pomocníkem i při mnoha dalších příležitostech.

RESEA předává dar Mateřské, základní a střední škole Slezské diakonie v Českém Těšíně

Víte, co je to hippoterapie a canisterapie? Oba dva pojmy jsou označením pro léčebné metody na základě interakce se zvířaty. Provádí se u lidí s tělesným i mentálním postižením. Zatímco hippoterapie využívá k léčbě či zlepšení postižení koně, canisterapie je založena na kontaktu se psy.

Pomocí kontaktů s koňmi lze zmírnit agresivitu, naučit děti pozitivnímu vnímání okolí a dodržovat normy chování. Zároveň lze pomocí této metody uvolňovat křeče v dolních končetinách a zlepšit tělesnou rovnováhu. Pes, jak je známo, je nejlepší přítel člověka a snadno se s dětmi skamarádí; dodává jim potřebnou lásku a uspokojuje jejich citové potřeby. Tím, že si děti s pejskem hrají - např. mu hází míček, lezou za ním nebo společně cvičí – však také může kontakt se psem výrazně zlepšit jejich motorické schopnosti.

Věříme, že kontakt se zvířaty pomáhá v boji nejen proti špatné náladě, ale i tělesným i mentálním omezením. Proto jsme se rozhodli věnovat finanční dar Mateřské, základní a střední škole Slezské diakonie v Českém Těšíně. Finanční částka je určená pro zajištění hippoterapie a canisterapie pro děti z této školy. Doufáme, že se nám tímto darem podaří udělat dětem radost a zlepšit jejich fyzický i psychický stav.


Přejeme hodně štěstí v boji proti všem druhům postižení a spoustu nových zvířecích kamarádů.

RESEA jako sponzor běžeckého závodu

V naší firmě věříme, že dobrá fyzická kondice je pro život stejně důležitá jako ta psychická. Z tohoto důvodu jsme finančně podpořili jeden z večerních běžeckých závodů v rámci NIGHT PARK Run cupu, který proběhl 16.11.2016 pod taktovkou Běžeckého klubu Brno. Začátek akce se konal v 16:30, kdy se závodníci dostavili na prezentaci. O hodinu později byl odstartován první závod. Trasa byla vedena lužáneckým parkem, který představuje jednu z nejfrekventovanějších brněnských běžeckých tras. Vyhlášení výsledků následovalo v 19:00, kdy do cíle doběhli účastníci posledního závodu.

Ačkoliv se v dnešní době hovoří o všeobecném nedostatku pohybu a narůstající lenosti, je nutno říct, že účast byla ve všech kategoriích poměrně velká, a to navzdory nepříjemnému počasí. Mezi zúčastněnými bylo i pár našich zaměstnanců.

A co vy, zúčastnili jste se některého z listopadových závodů?

RESEA při cestě za rekordem na La Manche

Jako první přeplaval kanál La Manche v roce 1875 kapitán Matthew Webb. Od té doby se tímto směrem každoročně vydávají desítky plavců. I když 33 km mezi anglickým Doverem a francouzským Cap Gris Nez není extrémní vzdáleností, teplota vody, mořské proudy a nestálé počasí jsou překážkou, kterou ne každý překoná. Na kontě českých klubů jsou dvě desítky úspěšných pokusů. Za zmínku stojí zejména výsledky plavců Vysokoškolského sportovního klubu Univerzity Brno, kteří jsou držiteli nejednoho rekordu – jak v individuálních pokusech, tak ve štafetě.

Do sportu jde každoročně méně peněz, a proto se i výprava na La Manche neobejde bez příspěvků sponzorů. RESEA se rozhodla mladé sportovce podporovat. Pokouší se jim tak usnadnit pomyslnou cestičku za dalším rekordem. Nejinak tomu bylo i v případě devatenáctileté plavkyně Univerzity Brno Anety Lokajové, která se chystala překonat kanál La Manche v polovině srpna 2013. V průběhu července se Aneta připravovala v domácích podmínkách a k úspěchu jí měl pomoct i nejzkušenější lodivod na La Manche – Reg Brickell, který má na svém kontě mnoho zdařilých pokusů.

Poslali jsme Anetě hodně štěstí na La Manche!

Zajímá Vás, jak Aneta dopadla?

Nad vlnami La Manche i jeho dalšími nástrahami Aneta na plné čáře zvítězila. 14. srpna se tak stala v pořadí šestou českou přemožitelkou La Manche s třetím nejlepším časem 10 hodin 26 minut.

Přečtěte si článek o průběhu její cesty za úspěšným zdoláním kanálu La Manche.

Aneto, gratulujeme ti k úspěchu a přejeme i nadále hodně štěstí při zdolávání dalších životních výzev.

RESEA přispěla svým peněžním darem na Domov dětí

Peněžní příspěvek putoval tentokrát do dětského domova v Ostravě-Hrabové.

Dětský domov je školským zařízením, které poskytuje pomoc dětem od 3 do 18 let. Nachází se v okrajové ostravské části Hrabová a poskytuje přístřeší až 32 dětem. Dětský domov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči pro děti zdravé i děti se zdravotním postižením. Zařízení se snaží maximálně podporovat zájmové aktivity dětí. Letní prázdniny probíhají ve znamení táborů a rekreací, ty zimní naopak děti tráví na horách, kde již tradičně několik let po sobě prožívají Vánoce provázené radovánkami na sněhu.

Krásný zbytek prázdnin, děti!

RESEA svým příspěvkem podpořila Fond ohrožených dětí.

Tento fond je občanským sdružením na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem.

Fond se mimo jiné zaměřuje na terénní sociální práci podporující fungování a zachování rodiny a udržuje provoz krizové linky pro matky, které porod a těhotenství tají. K dalším aktivitám patří například provozování azylových domů pro rodiny s dětmi a domovů mládeže bez domova nebo poskytování poradenské pomoci rodinám.

Každé dítě si zaslouží prožít spokojené dětství!

RESEA podporuje nadační fond dětské onkologie KRTEK

Nadační fond dětské onkologie KRTEK pečuje o kojence, děti a dospívající mládež, kteří se pro nádorová onemocnění léčí na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno.

Součástí práce nadace je i vytváření projektů, které jsou zaměřené na cílenou pomoc hospitalizovaným dětem, ale také dětem, které již aktivní léčbu ukončily.

Pacientům Nadačního fondu Krtek přejeme brzké uzdravení.