Pracovní režim autora odborných textů

5. února 2018

Chcete se přidat do týmu tvůrců odborných textů, na jejichž základě si firmy z různých průmyslových odvětví mohou odečíst náklady na vlastní výzkum a vývoj? Pokud si na tuto otázku odpovídáte ANO, pojďte si něco málo přečíst o tom, jak vlastně takový autor technických textů u nás pracuje.

Každý člen týmu se dle vlastního zaměření stará o určitý počet klientů (firem), přičemž pro ně danou technickou dokumentaci vytváří. U každého klienta si nejdříve nastudujeme podrobně problematiku konkrétní firmy (čím se zabývá, co vyrábí atd.). Následně se s klientem dohodneme na jednání, kde se o jeho výzkumu a vývoji vše potřebné dozvíme. V rámci tohoto jednání jsou detailně popsány jednotlivé projekty a často dochází i k prohlídce výrobních prostor či konstrukčních kanceláří, kde je možné v reálném čase vidět, jak výzkum, vývoj a výroba probíhají.

Po schůzce začíná samotný proces tvorby odborných textů. Získané informace si pečlivě zanalyzujeme a zahájíme tvorbu jednotlivých dokumentů. Každá dokumentace se u nás řídí určitými pravidly, ale je vždy na dotyčném autorovi, jakým způsobem daný projekt výzkumu a vývoje popíše. Velkou výhodou práce u nás je možnost poradit se s ostatními zkušenějšími členy týmu o čemkoliv, co s tvorbou, potažmo problematikou výzkumu a vývoje, souvisí. Pokud se stane, že se na jednání s klientem něco nedozvíme, můžeme ho potom e-mailem nebo telefonicky kontaktovat.

Při psaní odborných textů je každý autor svým pánem, jelikož mu během tvorby nikdo do práce nezasahuje. Jedinou revizí odborných textů jsou jazykové a částečně obsahové korektury, nad kterými však mohou autor s revidujícím přátelsky podiskutovat a případné nejasnosti odladit.

Na konci tvorby vzniká jedinečný odborný text, se kterým je nejen spokojen samotný autor, ale také klient.