Účastníme se

Kromě poradenství se snažíme i o osvětu. Chceme pomáhat i firmám, které zatím netuší, kolik financí se jim může pomocí odečitatelné položky vrátit zpátky do vývoje a výzkumu. Jak se nám to daří si můžete přečíst na stránce níže.

Publikujeme na portálu Vědavýzkum.cz

Od února 2018 si naše názory na problematiku podpory výzkumu a vývoje můžete přečíst i na portálu Vědavýzkum.cz. Články týkající se aktuálních novinek v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj můžete najít např. zde a zde.

Seminář Výzkum a vývoj - novinky a přístup finanční správy

Dne 14.2.2018 jsme ve spolupráci s PriceWaterhouseCoopers Česká republika (PwC) pořádali seminář Výzkum a vývoj – novinky a přístup finanční správy. V rámci tří přednášek se odborníci obou společností zaměřili na současnou situaci v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj.

V první přednášce seznámil daňový poradce společnosti RESEA Ing. Michal Linhart přítomné s aktuálními zkušenostmi z kontrol finančních úřadů napříč republikou a odvětvími. Svou přednášku doplnil řadou příkladů z praxe, se kterými se za poslední roky setkal. Účastníci semináře se tak dozvěděli, jak obvykle kontrola probíhá, na co je dobré se připravit, čemu se při přípravě dokumentace vyhnout či jak se postavit k uplatnitelnosti sporných nákladů.

Druhá přednáška byla zaměřena na přípravu technické dokumentace. Mgr. Aleš Gróf, garant technické dokumentace společnosti RESEA, popsal potřebné náležitosti technické dokumentace a na praktickém příkladu ukázal propojenost ocenitelných prvků novosti a faktorů technické nejistoty. Rovněž detailně vysvětlil, jak se vypořádat s alternativami vlastního výzkumu a vývoje.

Poslední přednáška byla vedena daňovou odbornicí PwC Ing. Janou Streckerovou. Při této přednášce byla představena aktuální judikatura týkající se daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Na nedávných rozsudcích soudů byly následně demonstrovány nejčastější chyby při přípravě dokumentace a evidenci nákladů, které vedly k částečnému či plnému zamítnutí daňového odpočtu, jenž byl následně posvěcen i soudem.

Tvůrčí atmosféra podnítila u jednotlivých přednášek diskuze, ve kterých účastníci semináře mohli porovnat své zkušenosti z praxe. Své odborné poznatky do diskuze přidávala i Ing. Drahomíra Martincová z Ministerstva financí, která byla jedním z hostů semináře. Výstupem semináře bylo rozšíření odborných znalostí účastníků, porovnání vzájemných zkušeností a prohloubení povědomí o současném přístupu finančních úřadů k odčitatelné položce na výzkum a vývoj.

Tygří běh

Je nám potěšením pozvat Vás na akci s názvem Tygří běh, kterou sponzoruje náš daňový poradce Ing. Michal Linhart. Závod se koná v neděli 18.6.2017. Běh je primárně určen pro rodiny, zúčastnit se však může každý. Každé dítě navíc jako dárek získá oficiální tričko závodu a volnou vstupenku do brněnské ZOO. Trasa závodu povede kolem výběhu medvěda kamčatského. Bude zajištěno občerstvení, šatny i toalety. Prezentace závodníků začíná v 8:30. Registrace je možná pouze přes online formulář, a to do 15.6.2017; více info zde.

Přijďte si s námi zaběhat v krásném prostředí! Budeme se na Vás těšit.

Informační seminář OP PIK

Dne 25.4.2017 se v Brně v hotelu Continental konala konference pořádaná Ministerstvem průmyslu a obchodu. Semináře byly tematicky zaměřené na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a jeho konkrétní prioritní osy. Přednášek se v rámci vzdělávání a získávání aktuálních informací zúčastnili i naši zaměstnanci. Původní program konference se však lehce změnil – první seminář byl z důvodu nepřítomnosti náměstka Ing. Tomáše Novotného nahrazen volnou diskuzí posluchačů a přednášejících. Účastníky rozprav byli především žadatelé o dotace a pracovníci poradenských firem. Diskutovalo se o praktických příkladech úspěšně i neúspěšně podaných žádostí a o úskalích, která tato podání provázela.

Následně již konference probíhala dle předem daného rozvrhu. Vystoupili Petr Porák, Marian Piecha, Petr Tůma a Martin Volf, přičemž každý z těchto představitelů MPO mluvil o jiné prioritní ose. Cílem konference bylo upozornit na případné změny v podmínkách a kritériích, dle kterých budou posuzovány žádosti podané v budoucích výzvách. Seminář byl ukončen kolem druhé hodiny prezentací pracovníků z brněnské pobočky agentury API na téma „Hlavní aspekty výběru dodavatele v OP PIK“.

Pokud Vás zajímají podrobnější informace o harmonogramu výzev nebo podmínkách v rámci konkrétních programů OP PIK, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám sdělíme bližší informace.

Náš článek v Hospodářských novinách

Pokud jste si 22. listopadu 2016 koupili vydání Hospodářských novin, mohli jste si všimnout článku, který jsme v daném čísle publikovali. Článek pojednával o možnostech úspor ve firmách pomocí uplatnění daňového odpočtu a daňové optimalizace. Autor článku, garant technické dokumentace Mgr. Aleš Gróf, se zmiňoval o strachu firem ze složité administrativy. Hovořil také o problémech, které mohou nastat, zpracovávají-li si firmy potřebnou dokumentaci a analýzu sami. V článku najdete zajímavá vyjádření odborníků z několika oblastí - např. daňového poradce Ing. Michala Linharta - a jejich doporučení pro uplatnění daňového odpočtu, případně rady, jak se vyhnout pozdějším konfliktům s finančním úřadem.

Článek v Hospodářských novinách ze dne 22.11.2016

Naše účast na školení KDPČR

V roce 2015 uplynulo deset let od uvedení v platnost zákona o daňovém zvýhodnění firem, které investují do výzkumu a vývoje. Ačkoliv se počet firem, které tuto výhodu využívají, postupně zvyšuje, stále existují úskalí, kvůli kterým spousta podniků odčitatelnou položku na vědu a výzkum neuplatňuje. Důvodem pro nevyužití příležitosti uplatnit odpočet daně na výzkum a vývoj může být mj. neznalost postupu při sepsání a následném předložení projektu, nejasnosti v judikatuře nebo obava z pozdějších konfliktů s finančním úřadem.

Dne 8. září 2016 se konal společný seminář Svazu průmyslu ČR a Komory daňových poradců ČR. Účelem semináře bylo mimo jiné osvětlit nejasnosti, díky kterým jsou možnosti čerpání daňových úlev v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj pro některé firmy stále nevyužívané. Zároveň šlo také o zhodnocení dění v této oblasti za poslední rok a snahu upozornit na nejčastější chyby, kterých se manažeři podniků při uplatnění odpočtu daně na výzkum a vývoj dopouštějí.

Na semináři vystoupili odborníci z Ministerstva financí ČR, Finanční správy, Úřadu vlády ČR a Technologické agentury ČR. Témata zahrnovala např. problematiku prvků novosti, faktorů technické nejistoty a roli expertů, praktickou aplikaci programu podpory výzkumu a vývoje či finanční dopady na výši daní dle jednotlivých odvětví a podnikatelských subjektů. Po ukončení semináře došlo i na diskuzi o námětech k podpoře výzkumu a vývoje. Debaty se zúčastnili nejen přednášející, ale také zástupci firem, kteří seminář navštívili. Odborníci ze státní správy a jiných organizací tak získali zpětnou vazbu od manažerů, kteří mají s daňovým odpočtem odčitatelné položky na výzkum a vývoj praktickou zkušenost.

Účast na jednom ze seminářů KDPčR

Spolupráce vědecké a komerční sféry při výzkumu a vývoji

Dne 19.2.2015 proběhla v Praze konference zaměřená na spolupráci vědecké a komerční sféry při výzkumu a vývoji s důrazem na odčitatelnou položku.

V rámci prezentace a následné diskuze k odčitatelné položce na vědu a výzkum seznámili Ing. Jakub Tománek
a Ing. Michal Linhart přítomné s technickými náležitostmi uplatňování daňového odpočtu na VaV. V následné rozsáhlé diskuzi byly probrány situace z praxe včetně přístupu finančních úřadů v této záležitosti a zodpovězeny otázky účastníků konference z řad zástupců firem i výzkumných institucí.žku na výzkum a vývoj. Tato konference byla spolupořádána společnostmi RESEA s.r.o, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. a advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI.

Prostřednictvím této akce došlo k rozšíření povědomí o odečitatelné položce na výzkum a vývoj u zúčastněných firem a výzkumných institucí. Vztahy navázané mezi firmami a výzkumnými institucemi mohou rovněž přispět k prohloubení spolupráce mezi nimi při realizaci výzkumu a vývoje.

ČT24 - RESEA se vyjadřuje k problematice výzkumu a vývoje

"České firmy přicházejí o stovky milionů korun. Jen minimálně totiž využívají daňovou úlevu, která jim umožňuje odepsat si investice na výzkum a vývoj. Přestože jim tuto možnost dává zákon už od roku 2005, uplatňuje ji jen zlomek výrobců..."

Celý článek, který uveřejnil portál ČT24 dne 27.10. 2013, si přečtěte zde: Českým firmám utíkají miliony - neodepisují investice na vývoj

RESEA pomáhá vzdělávat v Praze

RESEA seznamuje veřejnost s odčitatelnou položkou na vědu a výzkum i formou přednášek.

V rámci 2. oborové diskuze, která se konala 18.6. 2013, Ing. J. Tománek, specialista na oblast daňových odpočtů na výzkum a vývoj, seznámil podnikatele s možnostmi, jak zefektivnit financování projektů vědy a výzkumu a ušetřit náklady prostřednictvím realizace odčitatelné položky. Hlavními tématy bylo nastínění možností jak snížit daňový základ firmy, jaké náklady na výzkum a vývoj lze uplatnit do odčitatelné položky a představení celkového profitu, který realizace odčitatelné položky na vědu a výzkum firmě přinese.

Přednáška pod záštitou vzdělávacího projektu s názvem „Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách“ proběhla dne 18.6.2013 v Praze. Prostřednictvím tohoto projektu RESEA podporuje rozvoj vzdělávání podnikatelů a firem v České republice.

Časopis Brno Business & Style

Brno Business & Style vydal 16.4. 2013 článek, ve kterém Ing. M. Linhart zmiňuje možnosti, jak mohou podnikatelé uspořit své peníze. Náklady na pořízení auta totiž nejsou zdaleka jedinými náklady, které si mohou odečíst z daní. Spoustu peněz ušetří uplatněním odčitatelné položky na výzkum a vývoj.

Zde si můžete přečíst článek online: Náklady na výzkum a vývoj lze odečíst z daní

ČT24 - Události v regionech - 12.11.2012

Využijte odčitatelnou položku na výzkum a vývoj a odepište si investice do VaV od daňového základu.