Druhy veřejných zakázek

Veřejné zakázky dle výše předpokládaných nákladů můžeme rozdělit na několik druhů – veřejná zakázka malého rozsahu, podlimitní veřejná zakázka a nadlimitní veřejná zakázka.

Veřejné zakázky malého rozsahu:

 • pod 2.000.000 Kč bez DPH u dodávek a služeb,
 • pod 6.000.000 Kč bez DPH u stavebních prací .

Podlimitní veřejné zakázky:

 • nad 2.000.000 Kč bez DPH vč. u dodávek a služeb (do limitu u Nadlimitní veřejné zakázky),
 • nad 6.000.000 Kč bez DPH vč. u stavebních prací (do limitu u Nadlimitní veřejné zakázky).

Nadlimitní veřejné zakázky:

 • nad 3.686.000 Kč bez DPH u dodávek a služeb pro zadavatele:
  • Česká republika (u Ministerstva obrany platí pouze pro vybrané zboží),
  • státní příspěvková organizace,
 • nad 5.706.000 Kč bez DPH u dodávek a služeb pro zadavatele:
  • územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek,
  • jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu a je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu,
  • dotovaný zadavatel,
  • Česká republika (u Ministerstva obrany platí pouze pro vybrané zboží),
 • nad 11.413.000 Kč bez DPH u dodávek a služeb pro sektorového zadavatele,
 • nad 142.688.000 Kč bez DPH u stavebních prací pro všechny typy zadavatelů.