Subsidies

The Country for the Future

May 20, 2020  ·  Ing. Martin Bednář

The Country for the FutureProgram Country for the Furure je zastřešen Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a skládá se ze tří podprogramů:1.Start – up – zaměření na nové inovativní společnosti a zrychlení jejich rozvoje. Dále zaměření na společnosti s ...

Czech Rise Up

May 12, 2020  ·  Ing. Martin Bednář

Czech Rise UpProgram Czech Rise Up je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:vyhlášení výzvy: bude upřesněno,příjem žádostí: bude upřesněno,jak lze využít: zavedení nových řešení ...

ICT a sdílené služby - ICT v podnicích

June 19, 2019  ·  Admin

ICT a sdílené služby - ICT v podnicíchProgram ICT a sdílené služby je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:vyhlášení výzvy: bude upřesněno,příjem žádostí: bude upřesněno,jak lze ...

SME Instrument, fáze 1

March 15, 2019  ·  Admin

SME Instrument, fáze 1plánované vyhlášení výzvy: poslední dvě výzvy, plánovaný příjem žádostí: v roce 2019 byl již ukončen. jak lze využít: zpracování studie proveditelnosti za účelem ověření technologické a ekonomické životaschopnosti inovace, ...

Fast Track Innovation

March 15, 2019  ·  Admin

Fast Track Innovation / Rychlá cesta k inovacímplánované vyhlášení výzvy: 3 x ročně, plánovaný příjem žádostí: v roce 2019 – do 21.2., 23.5., 22.10.,v roce 2020 – do 19.2., 9.6., 27.10., jak lze využít: zavedení skokové inovace (produktu, technologie, ...

Horizon 2020

March 14, 2019  ·  Admin

Dotační podporu lze získat i z mezinárodních zdrojů. Mezi základní programy podpory sdružené v rámci Horizon 2020 patří níže uvedené programy.Fast Track InnovationSME Instrument, fáze 1SME Instrument, fáze 2

SME Instrument, fáze 2

February 6, 2019  ·  Ing. Martin Bednář

SME Instrument, fáze 2Program SME Instrument je součástí programu HORIZON 2020 (H2020). Základní charakteristika:vyhlášení výzvy: 4 x ročně,příjem žádostí: v roce 2019: do 9.1., 3.4., 5.6., 9.10,v roce 2020: do 8.1, 18.3., 19.5., 7.10,jak lze využít: ...

Školicí střediska

November 22, 2018  ·  Ing. Martin Bednář

Program Školicí střediska je je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:vyhlášení výzvy: polovina roku 2020,příjem žádostí: polovina roku 2020,jak lze využít: výstavba nových ...

Dotace na informační a komunikační technologie (ICT) lze v současné době řešit prostřednictvím několika dotačních programů především z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Následující navigace by Vám měla pomoci ...

ICT a sdílené služby - zřizování a provoz center sdílených služebProgram ICT a sdílené služby je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:vyhlášení výzvy: 12.10.2020,příjem žádostí: ...