Subsidies

Nový Operační program Technologie a aplikace (OPTAK) 2021 – 2027 navazuje na předchozí Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Stejně jako u předchozího operačního programu je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Celková ...

Snižování spotřeby energie

March 25, 2021  ·  Ing. Martin Bednář

Tato oblast je zaměřena na dekarbonizaci průmyslu a domácností mobilizací veřejných a soukromých investic. Dále se zaměřuje na snížení spotřeby energie ve veřejném i podnikatelském sektoru (např. zlepšením energetické účinnosti budov) a v domácnostech. ...

Posílení systému prevence ve zdravotnictví

March 25, 2021  ·  Ing. Martin Bednář

Tato oblast se zaměřuje na posílení primární péče a preventivní péče, s následnou úsporou financí na vyšších úrovních. Mezi dílčí cíle patří například posílení podpory zdraví a prevence nemocí, zvýšení dostupnosti primární péče ...

Tato oblast se zaměřuje na zkvalitnění lokálního výzkumu, zapojení výzkumných týmů do mezinárodních projektů a využití výsledků projektů pro technologický vývoj ČR. Cílem je podpořit projekty napříč výzkumnými obory a mnohem více zapojit české ...

Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu

March 25, 2021  ·  Ing. Martin Bednář

Tato oblast je zaměřena na posílení odolnosti a připravenosti krajiny a zemědělství na projevy klimatické změny. Mezi dílčí cíle patří také např. posílení protipovodňové ochrany a zadržování vody v krajině. Dalšími cíli je také podpoření ...

Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

March 25, 2021  ·  Ing. Martin Bednář

Tato oblast je zaměřena na vytvoření kapacit pro zvyšování kvalifikací dospělých. Mezi dílčí cíle oblasti patří například financování programu reskillingu. Základní charakteristika:vyhlášení výzvy: 2021,příjem žádostí: 2021,celková alokace: 6 ...

Digitální vysokorychlostní sítě

March 25, 2021  ·  Ing. Martin Bednář

Tato oblast je zaměřena na plošné posílení digitální sítě s velmi vysokou kapacitou, včetně sítí 5G. Dále je cílem oblasti vytvoření kvalitní digitální infrastruktury, nezbytné pro fungování digitálního ekosystému, vč. e-governmentu a zajistit ...

Tato oblast je zaměřena na plné rozvinutí digitálního ekosystému a vytvoření podmínek pro uplatnění nových a vznikajících klíčových technologií, zejména umělé inteligence a decentralizovaných resilientních technologií. Základní ...

RRF - Nástroj na podporu oživení a odolnosti

March 25, 2021  ·  Ing. Martin Bednář

V návaznosti na hospodářský šok způsobený pandemií Covid-19 představila Evropská komise návrh nařízení, kterým se zřizuje Nástroj na podporu oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Tento nástroj podpoří členské státy EU v období ...

ICT a sdílené služby - digitální podnik

March 19, 2021  ·  Ing. Martin Bednář

ICT a sdílené služby - digitální podnikProgram ICT a sdílené služby je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Základní charakteristika:vyhlášení výzvy: 01.09.2021,příjem žádostí: 02.09.-11.10.2021,jak lze ...